fbpx

Nowy Prezes UKE

Sejm zatwierdził kandydaturę Jacka Oko na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

W dniach 23-25 czerwca odbywa się Konferencja KIKE, w której mamy przyjemność uczestniczyć. Tegoroczna edycja Konferencji z uwagi na zagrożenie spowodowane pandemią COVID-19 przyjęła formę w pełni wirtualną. W ramach wydarzenia spotkamy się w dedykowanym Wirtualnym Centrum Kongresowym VirBELA™. Zapraszamy!

Konsultacje publiczne wytycznych BEREC do EKŁE

Od 16 czerwca br. można składać stanowiska w publicznych konsultacjach BEREC dotyczących opracowania wytycznych w zakresie spójnego stosowania symetrycznego dostępu określonego w art. 61(3) EKŁE oraz współinwestycji w elementy sieci VHCN zgodnie z dyspozycją art. 76 EKŁE.

„Cała władza w ręce abonenta – PKE nas ochroni czy utopi?”

Serdecznie zapraszamy na kolejny webinar zatytułowany „Cała władza w ręce abonenta – PKE nas ochroni czy utopi?”, który odbędzie się w poniedziałek 8 czerwca br. o godz. 10:00. Po raz kolejny nadzór merytoryczny obejmie prof. dr hab. Stanisław Piątek. Tym razem pod lupę bierzemy zmiany abonenckie, które odbiją się największym echem. Kto skorzysta na zmianie przepisów a kto straci? Czy będą możliwe jednostronne zmiany w umowach? Jak duże uprawnienia zyska abonent?

,,Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) – pierwsze starcie’’

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w webinarze zatytułowanym ,,Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) – pierwsze starcie’’ organizowanym przez naszą Kancelarię we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej. Na spotkaniu podsumujemy wyniki dotychczasowych prac nad Prawem komunikacji elektronicznej. Czego się spodziewaliśmy? Co nas zaskoczyło? Co wykracza poza zakres implementacji? Co może się jeszcze zmienić? Na te i inne pytania odpowiemy już w poniedziałek 18 maja!

Nowa tarcza antykryzysowa- co nowego dla branży telekomunikacyjnej?

Od czasu opublikowania raportu „Koronawirus a prawo”, w którym opisaliśmy wpływ epidemii koronawirusa na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, rząd ogłosił projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – projekt stanowiący uzupełnienie do pierwszej tarczy antykryzysowej, tzw. tarcza antykryzysowa 1.1.
W nim odnajdujemy przede wszystkim szereg nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Prawo komunikacji elektronicznej zastąpi Prawo telekomunikacyjne

Ministerstwo Cyfryzacji nie zdecydowało się na ponowną nowelizację Prawa telekomunikacyjnego. Zmian, które nakłada Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej jest tak wiele, że konieczne okazało się napisanie nowej ustawy. Nowe Prawo komunikacji elektronicznej zastąpi dotychczas obowiązujące Prawo telekomunikacyjne.

Decyzje dotyczące rynku FTR

11 grudnia 2019 r. Prezes UKE wydał decyzje dotyczące hurtowego rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji.

Czy hostingodawcy mają się czego bać? „Cenzura prewencyjna” w świetle wyroku TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Facebook powinien usuwać nie tylko te informacje, które sąd uznał za bezprawne w sprawie o naruszenie czci, ale także te o takiej samej lub równoznacznej treści. Rozstrzygnięcie TSUE odnosi się nie tylko do granic wolności wypowiedzi, lecz może mieć konsekwencje dla dużej części branży e-commerce. Po pierwsze, interpretowane przez Trybunał przepisy nie odnoszą się jedynie do portali społecznościowych, a do wszystkich usługodawców hostingu. Po drugie, bezprawny charakter mogą mieć nie tylko treści, które kogoś obrażają, ale też wszelkiego rodzaju dane przechowywane przez hostingodawcę, naruszające czyjeś prawa.

Konsultacje wytycznych BEREC ws. NTP

BEREC przedstawił do konsultacji projekt wytycznych w sprawie stworzenia ogólnounijnej definicji punktu zakończenia sieci (network termination point).

Kogo obciążą nowe obowiązki z EKŁE?

Wielu spośród przedsiębiorców ma dziś wątpliwości, czy obejmują go obowiązki wynikające z prawa telekomunikacyjnego. Miał je rozwiać Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (dalej EKŁE). Stało się tak jednak tylko częściowo. Zakresem nowych przepisów wprost objęto bowiem dostawców usług transmisji M2M / IoT oraz usług łączności interpersonalnej (takich jak VoIP, wiadomości elektroniczne czy poczta elektroniczna). W pozostałym zakresie można jednak zaryzykować twierdzenie, że wątpliwości wręcz przybyło…

Split payment- komentarz aktualizacyjny

Ministerstwo Finansów jest w trakcie konsultacji publicznych projektu ustawy , która wprowadza od 1 września 2019 r. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dla podatku VAT, tzw. split payment dla wybranych branż.

Sprawozdanie KRRiT 2018

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała Sprawozdanie z działalności KRRiT w 2018 roku oraz Informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku.

Wzajemne oddziaływanie dyrektywy e-Privacy i RODO

15 marca br. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opublikowała na swojej stronie Opinię 5/2019 w sprawie wzajemnego oddziaływania między dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej a RODO.

Nowe wytyczne BEREC

BEREC opublikował wytyczne dotyczące cen rozmów i SMS międzynarodowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zgoda na nowe stawki za pas drogowy

Zespół ds. społeczeństwa informacyjnego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wyraził pozytywną opinię do projektu nowelizacji megaustawy w sprawie opłat za tzw. pas drogowy.

Zmiana przepisów o przenośności numerów

Dziś wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych ułatwiające przeniesienie numeru przy zmianie dostawcy usług.

Nowelizacje rozporządzeń

MC przedstawił do konsultacji nowe projekty rozporządzeń ws. wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji oraz dot. planu numeracji krajowej.

Kolejna deregulacja Orange do poprawki?

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikował projekt poszerzonej deregulacji Orange na dawnych rynkach BSA i LLU. Opierając się na modelu sprzed kilku lat, chce wyłączyć spod regulacji niektóre obszary, na których Orange ma mniej niż 40 proc. udziałów w rynku. Choć pozornie takie rozwiązanie wydaje się rozsądne – musi jednak upaść.

Badanie konsumenckie dzieci 2018

UKE przedstawia wyniki przeprowadzonego w listopadzie 2018 badania konsumenckiego korzystania z usług telekomunikacyjnych przez dzieci i ich rodziców.

Objaśnienia prawne dot. RODO

MC opublikował objaśnienia prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie Konstytucji dla Biznesu.

Konsultacje projektów rozstrzygnięć dla rynków 3a, 3b oraz kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych

10 stycznia 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów rozstrzygnięć dotyczących hurtowego rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (3a) oraz hurtowego rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (3b), a także projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych.

Konsultacje decyzji dla rynków FTR

19 grudnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji w sprawie określenia rynków właściwych jako hurtowych rynków świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji.

Zakaz geoblokowania także usług audiowizualnych?

Przedsiębiorcy stosujący geoblokowanie spotykają się ze sprzeciwem Komisji Europejskiej. W 2018 roku weszło w życie rozporządzenie unijne, które ma przeciwdziałać geoblokowaniu. Zakaz ten nie dotyczy jednak treści audiowizualnych czyli np. telewizji kodowanej czy serwisów streamingowych (np. Netflix czy Hulu).

Witamy EKŁE

Dzisiaj Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym UE.

Konsultacje FTR

UKE zaprasza do konsultacji projektu europejskiego modelu kosztowego FTR.

Nowelizacja megaustawy

Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało branży telekomunikacyjnej zarys nowelizacji megaustawy.

Zmiana Oferty SOR

UKE opublikował decyzję o zniesieniu opłat za przeniesienie numeru z sieci stacjonarnej Orange Polska.

Konsultacje BEREC

BEREC inicjuje nowe konsultacje społeczne otwarte odpowiednio do 7 i 21 listopada 2018 r.

Druga runda trzeciego konkursu POPC

Ogłoszono II rundę trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego: skrócenie terminu przedawnienia roszczeń

Przedawnienie to jedna z najistotniejszych instytucji przy egzekwowaniu należności. Od 9 lipca 2018 r. wierzyciele muszą usprawnić i przyśpieszyć dochodzenie swoich roszczeń – weszła już w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego zmieniająca terminy przedawnienia. Ogólny termin wynosi teraz 6 lat. Tyle samo ustawodawca przewidział na przedawnienie roszczeń stwierdzonych orzeczeniem lub ugodą. A to nie jedyne zmiany wprowadzone przez nowelę.

Split Payment (darmowy e-book do pobrania)

Wejście w życie Split Payment było w ostatnich dniach absolutnym tematem numer jeden dla przedsiębiorców. Pojawiło się mnóstwo wątpliwości co do stosowania tego mechanizmu. W jak sposób dokonywać przelewów? Czy przedsiębiorca posiada możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT? Jakie są wady stosowania split payment?
Czy istnieją zalety dla przedsiębiorcy? Co się stanie z pieniędzmi przekazanymi na błędny rachunek?

Adwokat Maciej Jankowski powołany do Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych

Ministerstwo Cyfryzacji powołało ekspercką grupę roboczą, której zadaniem będzie opracowywanie racjonalnej interpretacji nowych przepisów. Miło nam poinformować, że w pracach grupy będzie brała udział także nasza Kancelaria, którą w zespole ds Telekomunikacji i Finansów będzie reprezentował adwokat Maciej Jankowski.

RODO w telewizjach lokalnych

Jak przetwarzać dane osobowe zawarte w materiałach filmowych, np. wizerunek? Jak realizować prawo do bycia zapomnianym w odniesieniu do osób występujących w materiałach filmowych? Kiedy należy mieć zgodę na przetwarzanie danych, a kiedy można oprzeć się na innych przesłankach? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdują się w naszym artykule.

Decyzja UOKiK w sprawie Multimedia Polska

Multimedia Polska unikną kary od UOKiK za błędne informowanie abonentów, że mogą odstąpić od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej telefonicznie (na odległość) w czasie krótszym niż przewiduje prawo.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji UE 2018/151

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/151 z dnia 30 stycznia 2018 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148.

Wyrok TSUE ws. C-265/16

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano wyrok w sprawie C-265/16 w sprawie świadczenia usługi rejestracji wideo w chmurze (cloud computing) kopii utworów chronionych prawem autorskim bez zgody danego twórcy.

Działalność RPO

RPO skierował do premiera oficjalne pismo ws. łagodniejszej sankcji za nieświadome naruszenie praw autorskich.

RM przyjęła projekt ustawy o zmianie Prawa telekomunikacyjnego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-telekomunikacyjne-oraz-o-zmianie.html

Informacje od zarządców dróg

UKE opublikował otrzymane w grudniu 2017 r. informacje od zarządców dróg o planowanej przez nich przebudowie infrastruktury w różnych miejscowościach kraju.

Nowelizacja katalogu kosztów projektów POPC

CPPC opublikowało nowelizację katalogu kosztów kwalifikowalnych dla projektów realizowanych w ramach działania 1.1 POPC. Nowy katalog będzie obowiązywał dla ogłoszonego w tym roku 3. konkursu.

Konsultacje metodyki pomiarów w POPC

UKE zaprasza do konsultacji projektu dokumentu „Metodyka pomiarów i udziału UKE w procesie kontroli projektów Działania 1.1. w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

POPC – rola Prezesa UKE

Na stronie UKE pojawiła się informacja podsumowująca rolę Prezesa UKE w procesie naborów do działań POPC.

Informator ws. RODO

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło na swej stronie internetowej Informator ws. RODO.

Projekt decyzji ws. dostępu dla Giga Komputer

UKE opublikował projekt decyzji ustalającej warunki dostępu dla firmy Giga Komputer do infrastruktury technicznej PGE Dystrybucja w postaci słupów elektroenergetycznych niskiego napięcia zlokalizowanych w woj. mazowieckim. UKE określił wysokość opłaty z tytułu udostępnienia operatorowi słupów elektroenergetycznych na 4,5 zł miesięcznie za każdy wykorzystywany słup.

Konstytucja dla Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy nad stworzeniem Konstytucji dla Cyfryzacji.

Publikacja ustawy o OSE

28 listopada br. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Testy 5G bez opłat za częstotliwości

15 listopada br. Senat przyjął bez poprawek nowelizację Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Zmiany te umożliwią m.in. przeprowadzenie testów 5G bez opłat za częstotliwości.

Wyrok TSUE w sprawie C-177/16

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano wyrok w sprawie C-177/16 dotyczący kryteriów ustalania wysokości opłat pobieranych przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Posiedzenie Komisji CNT i ENM ws. OSE

Komisje CNT oraz ENM dnia 26 października rozpatrzyły poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (druki nr 1851 i 1899).

Nowe rozporządzenie ws. POPC 2014-2020

31 października br. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2025

Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

31 października 2017 r. na stronie Ministerstwa Cyfryzacji opublikowano projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, a także dokumenty zawierające ocenę skutków regulacji jak i uzasadnienie do projektu ustawy.

Nowe przepisy UE dotyczące ochrony prywatności w sieci

Parlament Europejski przegłosował poprawki zbliżające wprowadzenie w krajach UE zaostrzonych przepisów dotyczących ochrony prywatności użytkowników w internecie. Projekt zakłada między innymi znaczne ograniczenie funkcjonowania plików cookies.

Dekoncentracja mediów odłożona

Posłanka PiS i członek Rady Mediów Narodowych, Elżbieta Kruk poinformowała, że projekt dekoncentracji kapitałowej w mediach został na razie odłożony. Jest to związane m.in. z przedłużającymi się pracami nad prezydenckimi projektami ustaw o zmianach w Sądzie Najwyższym i KRS.

Zastrzeżenia do koncentracji: UPC – Multimedia Polska

UOKiK wystosował zastrzeżenia do przejęcia przez UPC kontroli nad Multimedia Polska. Stwierdzono, że koncentracja ta może ograniczać konkurencję w kilkunastu miastach w Polsce.

Więcej informacji na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13617

Lista białych plam NGA

UKE poinformowało o kolejnych warsztatach, które odbyły się 25 lipca br. w ramach odbywających się konsultacji projektów dokumentów określających ramowe warunki dostępu hurtowego do Sieci POPC, jednocześnie zapraszając do udziału w ich ostatniej turze zaplanowanych na sierpień br.

http://www.uke.gov.pl/warsztaty-popc-22608

Wyniki testów

Ogłoszenie o wynikach testów zawężenia marży przeprowadzonych dla usług detalicznych Orange Polska S.A.

http://www.uke.gov.pl/wyniki-testu-zawezania-marzy-testu-ms-22603

Warsztaty UKE

UKE poinformowało o kolejnych warsztatach, które odbyły się 25 lipca br. w ramach odbywających się konsultacji projektów dokumentów określających ramowe warunki dostępu hurtowego do Sieci POPC, jednocześnie zapraszając do udziału w ich ostatniej turze zaplanowanych na sierpień br.

http://www.uke.gov.pl/warsztaty-popc-22608

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Kancelaria Prawna Media

ul. Łąkowa 21/17

61-879 Poznań

tel. +48 535 656 013

sekretariat@kancelaria.media.pl

Kancelaria Media