10 października 2023

Dyrektywy prawnoautorskie

Implementacja dyrektyw unijnych miała nastąpić w drodze nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy jest gotowy od kilku miesięcy. Czynnikiem, który blokuje przyjęcie ustawy jest jednak spór powstały wśród członków Rady Ministrów i odnoszący się do wprowadzenia wynagrodzenia z tytułu wykorzystania utworów w VOD.

Za wprowadzeniem regulacji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projektodawca. Przeciwko natomiast byli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji (przynajmniej oni, bo przeciwni mogą być też inni członkowie Rady Ministrów). Obecnie projekt ustawy stoi w zawieszeniu. Prawdopodobnie prace nad projektem ustawy nie zostaną zakończone w obecnej kadencji parlamentu. Zgodnie z zasadą dyskontynuacji obowiązującą w Polsce, prace nad projektem ustawy zostaną całkowicie przerwane z końcem kadencji parlamentu, a wznowienie tych prac będzie musiało nastąpić od nowa już po wyborach parlamentarnych. W związku z tym, implementacja nowych przepisów w Polsce nastąpi prawdopodobnie w nowej kadencji parlamentu.