fbpx

JAKUB WOŹNY

Partner zarządzający, radca prawny

 

Jakub Woźny | Partner zarządzający, radca prawny

Biogram

Wspólnik Kancelarii Prawnej Media. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym. Obecnie szczególnie intensywnie poświęca się przypadkom ingerencji Prezesa UKE w działalność przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Interesują go zagadnienia regulacji podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną, w szczególności tzw. OTTs. Bierze aktywny udział w pracach nad projektem Kodeksu Łączności Elektronicznej. Ma bogate doświadczenie z zakresu prawa autorskiego. Autor publikacji naukowych, prowadzi cykliczne szkolenia dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Występuje podczas konferencji naukowych, udziela się publicznie. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ostatnio podjął studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, z zamiarem dopracowania teorii określającej granice definicji usługi telekomunikacyjnej.

W 2018 roku został członkiem Grupy Roboczej ds. Rozwoju Telekomunikacji powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, która zajmuje się zagadnieniami takimi jak m.in. nowelizacja przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wdrażanie Kodeksu Łączności Elektronicznej, aktualizacja Narodowego Planu Szerokopasmowego i Plan „5G dla Polski”.

Osiągnięcia zawodowe

opracowanie setek propozycji zmian, uwzględnionych w toku prac legislacyjnych, w tym o kluczowym znaczeniu dla sposobu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w Polsce

doradztwo w zakresie prawa telekomunikacyjnego przy kilkunastu przejęciach, podziałach oraz przekształceniach, w tym jako zewnętrzny doradca jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce

• uczestnictwo w licznych procesach negocjacyjnych, które doprowadziły do ustalenia treści umów w sprawie dostępu telekomunikacyjnego

nadzór nad przebiegiem postępowań o ustalenie zobowiązań z tytułu dopłaty do kosztu świadczenia usługi powszechnej na rzecz licznej grupy przedsiębiorców telekomunikacyjnych

opracowanie wzorców umów, określających sposób świadczenia usług telekomunikacyjnych dla ok. 100 tys. abonentów w Polsce

stworzenie jednej z nielicznych kancelarii w Polsce, w której specjalizacja prawna łączy się z wiedzą praktyczną o realiach funkcjonowania świata mediów

Za najważniejsze osiągnięcie zawodowe uważa zaufanie, którym obdarzają go klienci i współpracownicy.

Motto zawodowe: Albo dobrze albo wcale.

Języki : angielski, francuski, niemiecki