fbpx

JAN JELIŃSKI

radca prawny

Jan Jeliński | radca prawny

Biogram

Radca prawny. Absolwent stacjonarnego studium prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzysta prof. Bożeny Popowskiej, pod kierunkiem której obronił pracę magisterską na temat nadzoru publicznoprawnego nad rynkiem usług płatniczych.

Jego zainteresowania obejmują bardzo szeroko pojęte prawo przedsiębiorców i biznesu. Dla poszerzenia tych horyzontów, w 2014 r. ukończył szkołę letnią Business and Human Rights – Interdisciplinary Challenges and Opportunities na Uniwersytecie w Zurichu, w ramach stypendium Erasmus Intensive Programme.

Jego doświadczenie obejmuje także obsługę prawną jednego z wiodących podmiotów na rynku usług płatniczych, w tym w zakresie kwestii regulacyjnych i udziału w postępowaniach przed KNF oraz NBP. Prelegent na konferencji pt. Obowiązki informacyjne dostawców w PSD II i MIFREG (MMC Polska, Rachunki podstawowe i schematy płatnicze w świetle najnowszych regulacji).

Zajmował się także obsługą podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną poprzez tworzenie ram prawych serwisów internetowych.

We współpracy z Kancelarią Prawną Media zajmuje się m. in. zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz telekomunikacyjnego.

Języki : włada biegle językiem angielskim

Hobby:  miłośnik samochodów, muzyki i kuchni (tak swojej, jak i każdej, w której tworzy się coś smacznego).