fbpx
MACIEJ JANKOWSKI

Partner, adwokat

Maciej Jankowski | Partner, adwokat

Biogram

Partner Kancelarii Prawnej Media, w której zajmuje się bieżącą obsługą Klientów, prowadzeniem sporów sądowych oraz postępowań administracyjnych. Jego specjalizacja obejmuje, w węższym aspekcie, prawo nowych technologii, w tym prawo własności intelektualnej, prawo ochrony danych osobowych oraz poszczególne zagadnienia prawa telekomunikacyjnego. W szerszym aspekcie, nie unika on prowadzenia spraw sądowych z zakresu „klasycznych” dziedzin prawa, a co za tym idzie, żywo interesuje się zagadnieniami prawa cywilnego i procedury cywilnej.

Doświadczenie zdobywał współpracując z poznańskimi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w obsłudze podmiotów gospodarczych i prowadzeniu sporów sądowych. W swojej praktyce uczestniczył również w bieżącej obsłudze przedsiębiorców z branży e-commerce oraz doradzał w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W 2018 roku został członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, której celem jest opracowanie klucza postępowania w najczęstszych przypadkach nadinterpretacji przepisów RODO. 

Osiągnięcia zawodowe

• reprezentacja przedsiębiorców telekomunikacyjnych w postępowaniach dotyczących dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej

• skuteczna reprezentacja klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP

• nadzór nad prawidłowością regulaminów telekomunikacyjnych u szeregu przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

• opracowanie szeregu regulaminów funkcjonujących serwisów internetowych oraz nadzór nad zgodnością procesów składania zamówień z przepisami o ochronie konsumentów

• nadzór nad prawną stroną realizacji projektów dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

• przeprowadzenie audytów w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz związane z nimi wykonanie kompletnej dokumentacji ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach klientów

• doprowadzenie do wszczęcia i przeprowadzenia przez organy ścigania, licznych postępowań karnych w przedmiocie naruszenia praw własności intelektualnej klientów oraz skuteczna pomoc klientom w uzyskiwaniu dowodów w sporach z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym poprzez uzyskanie postanowień o zabezpieczeniu dowodów pozwalających na przeszukania magazynów i pomieszczeń sprawcy

• udział w szeregu postępowań sądowych związanych z realizacją inwestycji budowlanych, w tym w zakresie sporów o solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy, jak również przy przygotowaniu inwestycji budowlanych, w tym wynegocjowanie szeregu umów wykonawczych i podwykonawczych

W życiu wyznaje zasadę, że ryzyka nie można unikać, trzeba nim zarządzać.

Języki : angielski

Hobby:  Trekking górski, niezależnie od pory roku. Pasjonat muzyki rockowej i bluesowej, którego można spotkać w roli aktywnego uczestnika poznańskich jam sessions.