fbpx

DR MICHAŁ KROTOSZYŃSKI

radca prawny

Dr Michał Krotoszyński | radca prawny

Biogram

Współpracownik Kancelarii Prawnej Media, doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dysertacja :„Modele sprawiedliwości tranzycyjnej”, radca prawny, wykładowca akademicki. Obszar zainteresowań zawodowych to mi in. prawo telekomunikacyjne, prawo ochrony zdrowia, prawo konstytucyjne. W obszarze zainteresowań naukowych pozostają: sprawiedliwość tranzycyjna, teoria i filozofia prawa.

Pracownik naukowo-dydaktycznym Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UAM. Prowadzi zajęcia z prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa oraz logiki. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR. W 2010 roku ukończył kurs „General Course on Intellectual Property” organizowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization).

Prowadzi również własną kancelarię, specjalizującą się w prawie ochrony zdrowia.

Osiągnięcia zawodowe

prowadzenie zakończonych sukcesem postępowań przed Prezesem UKE w sprawie dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji oraz uczestnictwo w zakończonych powodzeniem negocjacjach z dysponentami nieruchomości w tym zakresie;

• liczne wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych (m.in. w Lizbonie, Stambule, Oñati i Wilnie) oraz publikacje, zwłaszcza z zakresu sprawiedliwości tranzycyjnej, teorii i filozofii prawa oraz prawa ochrony zdrowia;

prowadzenie szkoleń w zakresie dostępu do nieruchomości i infrastruktury telekomunikacyjnej dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

możliwość przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego studentom;

uczestnictwo – ze skutkiem w postaci realnych zmian legislacyjnych – w pracach legislacyjnych w przedmiocie nowelizacji przepisów telekomunikacyjnych (zwłaszcza ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

Motto:  “Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”.

Języki : język angielski biegły w mowie i w piśmie (certyfikat CPE).

Hobby:  literatura faktu, kuchnia azjatycka, jogging.