PRAWO KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

(R)ewolucja już nadeszła. I zmieniła w s z y s t k o.

UWAGA!

Zbliżające się terminy!

Sejm uchwalił PKE! 23 lipca Komisja Infrastruktury w Senacie zajmie się rozpatrzeniem ustawy.

PKE

(r)ewolucja już nadeszła

Nasi eksperci

adw. Maciej Jankowski

Całościowy nadzór nad wdrożeniem.

nr telefonu

+48 517 898 628

Więcej

Tomasz Bukowski

Regulacje pozycji znaczącej.

nr telefonu

+48 660 928 543

Więcej

adw. Korina Sudół

Kwestie abonenckie.

nr telefonu

+48 531 645 424

Więcej

r.pr. Tomasz Proć

Całościowy nadzór nad wdrożeniem.

nr telefonu

+48 501 448 798

Więcej

szybka nawigacja:

co w praktyce oznacza PKE

dlaczego mówimy o (r)ewolucji

wdrożenie PKE

baza wiedzy

dlaczego my

dlaczego my

PKE W PRAKTYCE

Prawo komunikacji elektronicznej to ustawa, która zastąpi obowiązującą od 2004 r. ustawę Prawo telekomunikacyjne. PKE jest wdrożeniem unijnej dyrektywy Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej z 2018 r. Zmiany przepisów będą wymagały: dostosowania dokumentów abonenckich, modyfikacji ofert, zmiany procesów obsługowych lub stosowanego w firmie IT. 

PKE pociągnie za sobą także kilkadziesiąt nowych rozporządzeń np. zmieniających wymogi odnośnie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami (np. w zakresie przystosowania BOK lub strony internetowej), obowiązków retencji danych czy współpracy ze służbami. 

 

Zmiany w umowach abonenckich

Musisz wprowadzić rozległe i kompleksowe zmiany
w dokumentacji abonenckiej (umowy, regulaminy, regulaminy promocji i cenniki)
. Zmiany należy wprowadzić również do trwających obecnie umów. Dla nowych umów należy zorganizować wydawanie dokumentu podsumowania warunków umowy zgodnego z unijnym rozporządzeniem.
 

Klienci B2B 

PKE przyznaje szczególne prawa klientom biznesowym, będącym mikroprzedsiębiorcami lub małymi przedsiębiorcami (do 50 pracowników, do 10 mln EUR obrotu), a dodatkowo odmiennie traktuje standardowe oferty dla biznesu i umowy negocjowane indywidualnie. Należy opracować oferty B2B zgodne z PKE i wdrożyć proces odbierania oświadczeń pozwalających na wyłączenie części uciążliwych regulacji w umowach B2B negocjowanych indywidualnie. 

Obsługa abonenta

Musisz dostosować szereg procesów obsługowych oraz wprowadzić zmiany w firmowym IT. Odmiennie niż dotychczas uregulowane będą takie procesy jak: zasady zawieszania świadczenia usług abonentom z zaległościami, windykacja odszkodowań za zerwanie umowy, informowanie o najkorzystniejszych ofertach, zdalne wypowiadanie umów oraz składanie reklamacji. Zmian w IT może wymagać w szczególności dostarczenie klientom narzędzia do bieżącego monitorowania kosztów telefonii. 

zapytaj o ofertę

Nie wystarczy dokładnie przeczytać ustawy, aby wiedzieć o wszystkich zmianach. Dla prawidłowej interpretacji PKE ważna jest też znajomość dyrektywy EKŁE i przebiegu prac legislacyjnych (trwających ponad 4 lata!). 

Zobacz, jak możemy Ci pomóc. 

Zostaw nam swoje dane kontaktowe. Odezwiemy się do Ciebie i porozmawiamy o Twoich potrzebach. Wspólnie zastawimy się, czy potrzebujesz naszej pomocy. Jeśli tak – przygotujemy spersonalizowaną ofertę. 

New Field

14 + 11 =

Dlaczego mówimy
o (r)ewolucji?

PKE to obowiązek dostosowania całej organizacji do zupełnie nowego otoczenia regulacyjnego, zmieniającego zasady w większości aspektów funkcjonowania firmy (stosunki z abonentami B2C i B2B, umowy międzyoperatorskie, opłaty związane z telekomunikacją, uzyskiwanie dostępu do sieci i do nieruchomości, obowiązki w zakresie bezpieczeństwa publicznego). 

Nowa regulacja obejmie częściowo także grupę nowych podmiotów – dostawców usług komunikacji interpersonalnej niewykorzystujących numerów (poczta elektroniczna, komunikatory internetowe). 

Nowe prawa abonenta 

Odmiennie uregulować trzeba m.in. odszkodowania za zerwania umowy przez Abonenta (znika zwrot ulg!), zasady wprowadzania podwyżek przez dostawcę, proces wypowiadania umów z winy abonenta, odpowiedzialność za niedostateczną jakość usługi, postępowanie reklamacyjne i wiele innych kwestii. Nowe prawa abonentów oznaczają zmianę umów, także tych zawartych przed wejściem w życie ustawy! 

Nowe otoczenie regulacyjne 

Zmieniają się zasady na jakich możesz uzyskać dostęp do sieci innych operatorów oraz na jakich inni będą mogli uzyskać taki dostęp do Twojej sieci. UKE uzyskuje szersze możliwości nakładania obowiązków dostępowych, w tym nakazując świadczenie usług aktywnych względem każdego przedsiębiorcy (obecnie tylko względem SMP) lub wydając decyzje generalne określające zasady świadczenia dostępu przez wszystkich operatorów na danym obszarze. 

Wyższe koszty działalności 

PKE przewiduje podniesienie maksymalnego limitu niemal wszystkich opłat związanych z telekomunikacją, w tym rocznej opłaty telekomunikacyjnej, opłat za numeracje oraz opłat za częstotliwości i pozwolenia radiowe.

Zwrot niewykorzystanych środków pre-paid

Dotąd środki niewykorzystane w okresie  ważności przypadały. Teraz Konsument będzie mógł poprosić o ich zwrot, gdy np. wygaśnie ważność konta albo przeniesie numer do innego operatora. Należy zorganizować przyjmowanie wniosków klienta o zwrot środków w sposób wymagany przez ustawę.

Umowy pakietowe

Sprzedajesz klientom usługi w pakiecie, w tym z usługami dodatkowymi, jak np. dostęp do serwisów streamingowych (Netflix, HBG GO, TV Online), licencja na oprogramowanie (pakiety bezpieczeństwa), ubezpieczenia lub z urządzeniem (np. telefonem)? Jeżeli tak to w przypadku niedostatecznej jakości którejkolwiek z takich usług (np. powtarzających się przerw w dostępności VOD), klient może mieć prawo rozwiązać całą umowę!

UFOR

Pozwalasz klientom opłacać swoim rachunkiem inne usługi, jak umowy ubezpieczeniowe, dostęp do streamingów, zakupy w aplikacjach lub na stronach internetowych? Nowe przepisy całkowicie zmieniają zasady pobierania takich płatności, wprowadzając dodatkowe obowiązki w zakresie weryfikacji oraz ograniczania maksymalnych płatności.

Ograniczenie sprzedaży D2D

Jeżeli nie umówisz wizyty z abonentem, to umowa zawarta u niego w domu może okazać się nieważna. Abonent będzie mógł podnieść nieważność umowy nawet po jej całkowitym wykonaniu, dochodząc np. zwrotu wszystkich uiszczonych świadczeń.

Wdrożenie PKE
– sprawdź, czy zrobiłeś wszystko, co powinieneś!

Dostawcy internetu

Czy stosowane dokumenty abonenckie są dostosowane do wymogów PKE?

Czy zebrane zgody marketingowe zachowują ważność?

Czy przewidujesz uzupełnienie wpisu do rejestru przedsiębiorców w wymaganym terminie? Ostateczną sankcją za nieuzupełnienie wpisu jest wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Czy pamiętasz, że część przepisów dot. użytkowników końcowych nie musisz stosować wobec użytkownika końcowego będącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub organizacją pozarządową – jeżeli uzyskasz odpowiednią zgodę?

Jak planujesz zorganizować usługę zachowania ciągłości usługi dostępu do internetu?

Czy pamiętasz o narzędziu umożliwiającym użytkownikowi monitorowanie oraz kontrolowanie wykorzystania usługi dostępu do internetu?

Dostawcy telefonii

Czy posiadane zasoby numeracji zostały udostępnione zgodnie z przepisami?

Czy posiadane zasoby numeracji zostały pozyskane zgodnie z przepisami?

Czy stosowane dokumenty abonenckie są dostosowane do wymogów PKE?

Czy zebrane zgody marketingowe zachowują ważność?

Czy przewidujesz uzupełnienie wpisu do rejestru przedsiębiorców w wymaganym terminie? Ostateczną sankcją za nieuzupełnienie wpisu jest wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Czy pamiętasz o narzędziu umożliwiającym użytkownikowi monitorowanie oraz kontrolowanie wykorzystania usługi dostępu głosowej?

Dostawcy telewizji

lorem ipsum
lorem isptum

Dostawcy usług mobilnych (MNO i MVNO)

Czy posiadane zasoby numeracji zostały udostępnione zgodnie z przepisami?

Czy posiadane zasoby numeracji zostały pozyskane zgodnie z przepisami?

Czy stosowane dokumenty abonenckie są dostosowane do wymogów PKE?

Czy zebrane zgody marketingowe zachowują ważność?

Dostawcy poczty elektronicznej

PKE nakłada obowiązki dot. użytkowników końcowych nie tylko na tradycyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, lecz również m.in. podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej. Czy jesteś gotowy na zmiany?

Niektóre wymogi dotyczące dokumentów przekazywanych obowiązują również dostawców poczty elektronicznej.

PKE nakłada na dostawców poczty elektronicznej również obowiązki np. związane z informacjami, jakie powinny znaleźć się na stronie dostawcy usługi poczty elektronicznej.

Jakie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami należy zapewnić?

Czy zebrane zgody marketingowe zachowują ważność?

Co z obowiązkiem rozpatrzenia reklamacji?

Dostawcy komunikatorów internetowych

PKE nakłada na dostawców poczty elektronicznej również obowiązki np. związane z informacjami, jakie powinny znaleźć się na stronie dostawcy usługi poczty elektronicznej.Jakie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami należy zapewnić?

Czy zebrane zgody marketingowe zachowują ważność?

Co z obowiązkiem rozpatrzenia reklamacji?

Dostawcy prywatnych sieci telekomunikacyjnych

Zmienia się zakres ustawy w zakresie regulacji prywatnych sieci telekomunikacyjnych, rozwiewając niektóre wątpliwości dotyczące regulacji usług niebędących usługami publicznie dostępnymi lub sieciami publicznie dostępnymi.

Już teraz warto dokonać ewaluacji czy świadczone usługi oraz wykorzystywane sieci

Dlaczego to ma znaczenie? Np. w związku z obowiązkami raportowymi wobec Prezesa UKE oraz wysokością płaconej opłaty telekomunikacyjnej.

Podmioty rozsyłające informację handlową w tym marketing bezpośredni

Czy zebrane zgody marketingowe zachowują ważność?

Należysz do jednej z tych grup?

Krok po kroku pomożemy Ci bezboleśnie wdrożyć obowiązki wynikające z PKE.

PKE okiem
naszych ekspertów

Prawo komunikacji elektronicznej w pytaniach i odpowiedziach (2)

czytaj więcej

Prawo komunikacji elektronicznej w pytaniach i odpowiedziach (1)

czytaj więcej

Abonent zalegający z płatnościami

czytaj więcej

Umowy pakietowe wedle PKE

czytaj więcej

PKE – abonent zalegający z płatnościami

czytaj więcej

PKE – wadliwa jakość usługi, a bezkosztowe odejście abonenta

czytaj więcej

Czy telekomy świadczące UFOR mogą odetchnąć z ulgą?

czytaj więcej

dlaczego my?

Kancelaria Prawna Media jest firmą prawniczą specjalizującą się w obsłudze podmiotów z branży TMT.

Doświadczenie KPM na rynku telekomunikacyjnym obejmuje współpracę z kilkudziesięcioma przedsiębiorcami – w tym w bieżącym dostosowywaniu się do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego. Nasi prawnicy doświadczenie zdobywali również pracując w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej oraz w Ministerstwie Cyfryzacji.

W trakcie wielu lat funkcjonowania na rynku telekomunikacyjnym przygotowaliśmy dziesiątki, jeżeli nie setki, regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz opracowaliśmy wymogi dla przedsiębiorców związane z funkcjonowaniem na rynku telekomunikacyjnym.
Prowadzimy szkolenia w zakresie zmian wynikających z nowych regulacji.

 

Zapisz się do naszego
biuletynu, by być na bieżąco.

Raz na dwa tygodnie prześlemy Ci informacje na temat rynku mediów oraz podzielimy się naszymi eksperckimi artykułami.

KONTAKT

Kancelaria Prawna Media
ul. Strzelecka 27/7, 61-846 Poznań
tel. +48 535 656 013
sekretariat@kancelaria.media.pl

New Field

6 + 14 =