Alicja Bernsdorff Melanowicz

Alicja Bernsdorff Melanowicz

Alicja Bernsdorff Melanowicz specjalista w dziedzinie: marketing Studentka trzeciego roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, specjalność marketing online, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest częścią...