fbpx

PRZEMYSŁAW ZDUNEK

prawnik, asystent

Przemysław Zdunek| prawnik, asystent

Biogram

Student III roku prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w dziedzinie prawa międzynarodowego – współpracował ze spółką świadczącą usługi consultingowe na terenie Anglii, Irlandii i Szkocji. Współpraca ta umożliwiła mu także zdobycie doświadczenia w zakresie prowadzenia postępowań wymagających utrzymywania kontaktu z zagranicznymi sądami i instytucjami.

Jest zaznajomiony z przepisami prawa regulującymi przeprowadzanie transgranicznej upadłości konsumenckiej. Zaangażowany był we współprowadzenie wielu skutecznie zrealizowanych postępowań upadłościowych. Obecnie zgłębia swoją wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej i ochrony dóbr osobistych.

Osiągnięcia zawodowe

• współprowadzenie wielu skutecznie zrealizowanych postępowań transgranicznej upadłości konsumenckiej

• stworzenie szeregu rozwiązań automatyzujących wykonywanie wybranych czynności towarzyszących administracyjnej obsłudze prowadzonych postępowań

Języki: angielski, podstawowy niemiecki

Hobby: opracowywanie modyfikacji do ulubionych gier komputerowych