Alicja Bernsdorff Melanowicz

specjalista w dziedzinie: marketing

Studentka trzeciego roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, specjalność marketing online, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest częścią działu korekty w Bardzo Uniwersyteckim Czasopiśmie.  

Nowy dodatek do zespołu KPM. Jej zadaniem jest niesienie wsparcia marketingowego poprzez współtworzenie strategii marketingowej, koordynowanie działania profili społecznościowych oraz współpracę z mediami.  

Hobby: czytanie, słuchanie audiobooków, nauka o trendach i stojących za nimi mechanizmami oraz jedzenie beziątek.