Alicja Żywicka

specjalista w dziedzinie: prawo autorskie,telekomunikacja

Specjalistka w zakresie ochrony danych osobowych, prawa autorskiego oraz prawa pracy. 

Doświadczenie zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi znajdującymi się na terenie Lublina oraz Szczecina. Pracowała również w prywatnym podmiocie specjalizującym się w doradztwie z zakresu ochrony danych osobowych.

Jest autorką kilku publikacji, m.in.: 
– rozdziału pt. „Prawo do pierwszych wydań lub do wydań naukowych i krytycznych utworów w monografii prawniczej pt. „Prawo autorskie a działalność wydawnicza” pod red. A. Niewęgłowskiego, N. Tomasiak, C. Zapały.
– rozdziału pt. „Ochrona ras zwierzą w prawie własności intelektualnej” w monografii prawniczej pt. „Własność intelektualna w działalności gospodarczej” pod red. A. Niewęgłowskiego, I. Nowak, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 139-147.
– oraz współautorką rozdziału pt. „Problematyka przestrzegania podstawowych praw człowieka w dobie walki z pandemią COVID-19 – zagadnienia wybrane – Powszechny system praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych, pod red. J. Jaskierni, K. Spryszaka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022 (część dotycząca prawa do prywatności). Publikacja w druku.

W 2019 r. obroniła pracę magisterską pod tytułem „Nieuczciwa reklama jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji”, przygotowaną pod kierunkiem prof. Mariana Zdyba.  W 2020 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych. Obecnie jest aplikantką radcowską przy OIRP w Lublinie. 

Zna bardzo dobrze język angielski.

Prywatnie miłośniczka zwierząt, podróży oraz obrazów dźwiękowych rozpowszechnianych zarówno na dużym, jak i małym ekranie.