Dominik Tokarski

specjalista w dziedzinie:

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zdobywał doświadczenie zajmując się przede wszystkim sprawami konsumenckimi, zwłaszcza sporami związanymi z prawem bankowym oraz postępowaniami dotyczącymi upadłości konsumenckich. Posiada również kompetencje związane z kompleksowym świadczeniem usług z zakresu windykacji należności na rzecz przedsiębiorstw. Nie są mu też obce sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, karnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym oraz językiem niemieckim w stopniu podstawowym.