Jan Ewertowski

specjalista w dziedzinie:

Absolwent kolegium prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pisze pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Sieńczyło – Chlabicz na temat utworów niedostępnych w obrocie handlowym.

Jego zainteresowania obejmują prawo własności intelektualnej (ze szczególnym naciskiem na prawo autorskie), prawo mediów i nowych technologii, a także prawo IT i cyberbezpieczeństwo.
Dotychczasowe doświadczenia zawodowe pozwoliły mu rozwinąć wiedzę na temat materialnego i procesowego prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, zbiorowego prawa pracy, e-commerce oraz NGO i organizacji pożytku publicznego.

Entuzjasta pozasądowych metod rozwiązywania sporów i szeroko pojętego ADR. Absolwent kursów i szkoleń na temat mediacji. Członek Polskiego Centrum Mediacji.
We współpracy z Kancelarią Prawną Media zajmuje się m. in. zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego, prawa mediów i e-commerce.

Języki: Angielski (ceryficat TOLES Higher)

Zainteresowania: piesze wycieczki, literatura historyczna i popularnonaukowa, gry planszowe