Luiza Czyż-Trzcianowska

specjalista w dziedzinie: telekomunikacja

Współpracownik Kancelarii Prawnej Media, ekspert ds. regulacji rynku telekomunikacyjnego. Zajmuje się m.in. prawem telekomunikacyjnym, ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Absolwentka wydziału prawa oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia Executive MBA w Polskiej Akademii Nauk.

Zajmuje się doradztwem biznesowym dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych związanym z prowadzeniem działalności na rynku regulowanym ze szczególnym uwzględnieniem rynku hurtowego.

Przez ponad 15 lat związana była z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, gdzie najpierw kierowała pracami Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego, a następnie Departamentu Regulacji. Odpowiadała za współpracę międzyoperatorską, w tym, w zakresie dostępu do sieci wybudowanych z dofinansowaniem publicznym. Zajmowała się również regulacją rynków hurtowych oraz ofertami ramowymi operatorów o znaczącej pozycji rynkowej. Zapewniała skuteczny dostęp do nieruchomości, w tym budynków oraz ustalała warunki dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej na potrzeby realizacji szybkich sieci telekomunikacyjnych.