Mateusz Borowiak

specjalista w dziedzinie: telekomunikacja

Specjalizuje się w cywilnych i administracyjnych aspektach rozbudowy, utrzymywania oraz raportowania infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności z wykorzystaniem nieruchomości oraz innych kluczowych zasobów. 

Z Kancelarią Prawną Media jest związany od marca 2018 r.
W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu współpracy międzyoperatorskiej, regulacjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, postępowaniami przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sprawami o ustalenie warunków dostępu do nieruchomości oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

W 2021 roku prowadził jako przedstawiciel Kancelarii prace nad projektem rozporządzenia w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych tzw. SIIS. 

Szczególnie realizuje się w wystąpieniach publicznych na konferencjach branżowych, szkoleniach oraz w bezpośrednich relacjach z klientem. 

Kończąc studia prawnicze w 2020 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mógł pochwalić się już 6 letnim doświadczeniem w pracy w branży prawniczej. Obecnie jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.