Zuzanna Łuczyńska

specjalista w dziedzinie: nowoczesne technologie,prawo autorskie

Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge oraz Szkoły Prawa Nowych Technologii (IT & TMT) w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się głównie bieżącą, kompleksową obsługą korporacyjną spółek i fundacji, badaniami due diligence na potrzeby transakcji M&A, fuzjami i przejęciami. Ponadto posiada doświadczenie w przygotowywaniu umów handlowych i windykacji należności.

W kręgu jej  zainteresowań znajduje się prawo autorskie, prawo mediów oraz nowoczesne technologie.

Świadczy usługi prawne zarówno w języku polskim jak i angielskim.