fbpx

TOMASZ PACYŃSKI

radca prawny

Tomasz Pacyński | radca prawny

Biogram

Radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2009 zdał egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, której pozostaje członkiem.

Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa własności intelektualnej, regulacji związanych z grami hazardowymi. W kancelarii zajmuje się również sprawami z zakresu prawa pracy oraz prowadzeniem postępowań sądowych.

Doświadczenie zdobywał w jednej z większych wielkopolskich kancelarii, także jako wewnętrzny prawnik w warszawskich spółkach

Osiągnięcia zawodowe

prowadzenie zakończonych sukcesem postępowań przed Prezesem UKE w sprawie dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji oraz uczestnictwo w zakończonych powodzeniem negocjacjach z dysponentami nieruchomości w tym zakresie;

liczne wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz publikacje, zwłaszcza z zakresu sprawiedliwości tranzycyjnej, teorii i filozofii prawa oraz prawa ochrony zdrowia;

prowadzenie szkoleń w zakresie dostępu do nieruchomości i infrastruktury telekomunikacyjnej dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
możliwość przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego studentom;

uczestnictwo – ze skutkiem w postaci realnych zmian legislacyjnych – w pracach legislacyjnych w przedmiocie nowelizacji przepisów telekomunikacyjnych (zwłaszcza ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

Języki : język angielski biegły w mowie i w piśmie (certyfikat CPE).

Hobby:  literatura faktu, kuchnia azjatycka, jogging.