fbpx
TOMASZ PACYŃSKI

Legal advisor

Tomasz Pacyński | Legal advisor

Bio

Mr Tomasz Pacyński is a legal advisor at the Media Law Firm. He graduated from the University of Wroclaw and in 2009 he was qualified as a legal advisor. Mr Pacyński is a member of the Poznan Bar of Legal Advisors.

He has extensive experience in commercial and business law with a focus on e-services, intellectual property law, and gambling law. At the Firm he is also involved in labour law matters and litigation.
Mr Pacyński has gained his experience at one of the top-tier law firms in the Wielkopolska Province and worked as an in-house lawyer at Warsaw-based companies.

Osiągnięcia zawodowe

prowadzenie zakończonych sukcesem postępowań przed Prezesem UKE w sprawie dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji oraz uczestnictwo w zakończonych powodzeniem negocjacjach z dysponentami nieruchomości w tym zakresie;

liczne wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz publikacje, zwłaszcza z zakresu sprawiedliwości tranzycyjnej, teorii i filozofii prawa oraz prawa ochrony zdrowia;

prowadzenie szkoleń w zakresie dostępu do nieruchomości i infrastruktury telekomunikacyjnej dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
możliwość przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego studentom;

uczestnictwo – ze skutkiem w postaci realnych zmian legislacyjnych – w pracach legislacyjnych w przedmiocie nowelizacji przepisów telekomunikacyjnych (zwłaszcza ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

Języki : język angielski biegły w mowie i w piśmie (certyfikat CPE).

Hobby:  literatura faktu, kuchnia azjatycka, jogging.