fbpx

WOJCIECH SZYMCZAK

radca prawny

Wojciech Szymczak | radca prawny

Biogram

Współpracownik Kancelarii Prawnej Media. Obszar zainteresowań prawnych to przede wszystkim własność intelektualna, prawo mediów, prawo Internetu. Absolwent prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – obroniona praca magisterska pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Aurelii Nowickiej pt. „Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie autorskim”.
Uczestnik wielu kursów i szkoleń, m.in.:
– 2014-2015 – roczny kurs prawa brytyjskiego w British Law Centre,
– 2008-2010 – liczne szkolenia z umiejętności miękkich organizowane przez KPMG i PwC.

Chętnie także dzieli się posiadaną wiedzą, wielokrotnie spełniając się w roli prelegenta.

Osiągnięcia zawodowe

• dbanie o zapewnienie równowagi w pozycji operatorów względem nadawców i organizacji zbiorowego zarządzania;

• przekonanie nadawców do zawierania umów na warunkach korzystniejszych dla operatorów niż standardowe;

• udział w procesach legislacyjnych zakończonych wprowadzeniem rozwiązań korzystnych dla operatorów kablowych;

• skuteczne zapobieganie zatwierdzeniu tabel wynagrodzeń przewidujących warunki niekorzystne dla operatorów i nadawców;

• opisywanie precyzyjnym językiem prawnym nowatorskich rozwiązań wprowadzanych przez przedsiębiorstwa z branży internetowe;

• śledzenie trendów i bieżący monitoring dynamicznie zmieniających się uwarunkowań prawnych, w zakresie własności intelektualnej i świadczenia usług w Internecie;

Motto: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali.”

Języki : angielski (TOLES Higher), niemiecki.

Hobby:  sport, w tym najaktywniej bieganie (maraton poniżej 3 godzin, a najdłuższy bieg ponad 100 km).