fbpx

WOJCIECH SZYMCZAK

Partner, radca prawny

Wojciech Szymczak | Partner, radca prawny

Biogram

Partner Kancelarii Prawnej Media. Obszar zainteresowań prawnych to przede wszystkim własność intelektualna, prawo mediów, prawo Internetu. Absolwent prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – obroniona praca magisterska pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Aurelii Nowickiej pt. „Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie autorskim”.
Uczestnik wielu kursów i szkoleń, m.in.:
– 2014-2015 – roczny kurs prawa brytyjskiego w British Law Centre,
– 2008-2010 – liczne szkolenia z umiejętności miękkich organizowane przez KPMG i PwC.

Od 2019 jest Członkiem Zespołu Roboczego ds. opłat za korzystanie z praw autorskich oraz wynagrodzeń nadawców oraz członkiem Rady Metodologicznej ds. Return Path Data powołanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

W 2020 roku został powołany na eksperta w projekcie IP FRIENDLY organizowanym przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Obecnie szczególnie poświęca się zagadnieniom Prawa komunikacji elektronicznej. Szczególnie poddaje analizie projekt PKE pod kątem prawidłowości implementacji EKŁE, ze szczególnym uwzględnieniem trzech głównych zagadnień: Praw użytkowników końcowych, Cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych oraz przepisów PKE w zakresie zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji (potrzeba zmian w zakresie must carry/must offer).

Chętnie także dzieli się posiadaną wiedzą, wielokrotnie spełniając się w roli prelegenta.

Osiągnięcia zawodowe

• dbanie o zapewnienie równowagi w pozycji operatorów względem nadawców i organizacji zbiorowego zarządzania;

• przekonanie nadawców do zawierania umów na warunkach korzystniejszych dla operatorów niż standardowe;

• udział w procesach legislacyjnych zakończonych wprowadzeniem rozwiązań korzystnych dla operatorów kablowych;

• skuteczne zapobieganie zatwierdzeniu tabel wynagrodzeń przewidujących warunki niekorzystne dla operatorów i nadawców;

• opisywanie precyzyjnym językiem prawnym nowatorskich rozwiązań wprowadzanych przez przedsiębiorstwa z branży internetowe;

• śledzenie trendów i bieżący monitoring dynamicznie zmieniających się uwarunkowań prawnych, w zakresie własności intelektualnej i świadczenia usług w Internecie;

Motto: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali.”

Języki : angielski (TOLES Higher), niemiecki.

Hobby:  sport, w tym najaktywniej bieganie (maraton poniżej 3 godzin, a najdłuższy bieg ponad 100 km).