dr Marek Ruciński

specjalista w dziedzinie: due diligence prawne,e-commerce,M&A,obsługa korporacyjna,prawo handlowe,sukcesja biznesu

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w obszarze kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na prawo handlowe, bieżącą obsługę korporacyjną oraz doradztwo prawne w procesach M&A.

Doświadczenie zdobywał w kancelarii prawnej wchodzącej w skład jednej z największych firm doradczych na świecie. Prowadził kilkadziesiąt procesów przedtransakcyjnego due diligence prawnego oraz reorganizacji spółek handlowych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują przede wszystkim szeroko pojmowane zagadnienia z obszaru prawa spółek, umów handlowych, bieżącej obsługi korporacyjnych, M&A oraz prawnych uwarunkowań e-commerce. Świadczy także pomoc prawną w obszarze prawa pracy oraz ESG.

Autor nowatorskiej rozprawy doktorskiej na temat połączenia odwrotnego oraz serii artykułów w czasopismach naukowych dotyczących połączeń, podziałów i przekształceń spółek handlowych. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.