Luiza Piskorek

specjalista w dziedzinie: M&A,prawo autorskie

Partner Kancelarii Prawnej Media. Specjalizuje się w prawie mediów audiowizualnych oraz prawie autorskim. Doradza przy dystrybucji i produkcji treści audio-wideo oraz muzyki. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej umów licencyjnych. Świadczy pomoc prawną polskim i zagranicznym nadawcom programów TV, operatorom TV i platform internetowych udostępniającym treści audio-wideo i muzykę.

Interesuje się prawem nowych technologii, zwłaszcza wykorzystaniem nowych technologii w mediach, jak Dynamic Ad Insertion, AI, uczestnicząc w pracach Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji. Doradza także w zakresie prawnych aspektów budowy i funkcjonowania platform internetowych, świadczenia e-usług, prowadzenia e-sklepów. Bierze aktywny udział w pracach nad projektami ustaw wdrażających unijne przepisy z zakresu prawa autorskiego, prawa mediów oraz e-commerce, jak też w pracach nad przepisami regulującymi usługi cyfrowe.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej międzynarodowych kontraktów handlowych, zwłaszcza dotyczących dystrybucji wyrobów medycznych, kosmetycznych, higienicznych i produktów leczniczych oraz transferu i licencjonowania technologii do ich produkcji.

Jej praktyka zawodowa obejmuje również bieżące doradztwo korporacyjne na rzecz spółek, aspekty prawne zmian właścicielskich przedsiębiorców, transakcje M&A oraz reorganizacje spółek i grup kapitałowych.

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge oraz Podyplomowe Studium Menedżerskie Szkoły Głównej Handlowej.

Języki: angielski – biegle w mowie i piśmie (ILEC – International Legal English Certificate), rosyjski – komunikatywny.