6 lipca 2023

Na co warto zwrócić uwagę w najnowszym Raporcie Prezesa UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku?

W piątek 30 czerwca 2023 roku Prezes UKE, realizując obowiązek wynikający z Prawa telekomunikacyjnego, opublikował Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku.

Raport uwzględnia informacje o stanie rynku telekomunikacyjnego na koniec 2022 roku, opracowane na podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Prezes UKE w Raporcie wskazuje, że:

  • pomimo wysokiej inflacji, przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w 2022 roku wyniosły 40,63 mld zł i tym samym były o 0,4% niższe w porównaniu do roku poprzedniego,
  • pomimo wysokiej inflacji, średni miesięczny przychód na użytkownika usługi dostępu do internetu stacjonarnego w 2022 roku zwiększył się tylko o 3,8% i wyniósł 49,33 zł,
  • wartość wydatków na inwestycje telekomunikacyjne w 2022 roku wyniosła 11,24 mld zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2021 roku o 26,3%,
  • z usług internetu stacjonarnego w 2022 roku korzystało 63,2% gospodarstw domowych, co oznacza wzrost o 3,4 pp. wobec poprzedniego roku,
  • z internetu o przepustowości minimum 100 Mb/s skorzystało w 2022 roku 69,9% użytkowników internetu stacjonarnego,
  • wartość rynku światłowodów FTTH wyniosła w 2022 roku 2,11 mld zł, co oznacza wzrost wobec 2021 roku o 26%,
  • wzrosła liczba użytkowników, którym przedsiębiorcy świadczyli usługi internetowe w oparciu o usługę BSA z ok. 829 tys. w 2021 roku do ponad 1 133 tys. w 2022 roku,
  • sieci największych operatorów hurtowych doprowadzone są do co najmniej 14,7 tys. miejscowości w Polsce (ok. 28% wszystkich miejscowości w Polsce).

 

Raport jest obrazem rynku telekomunikacyjnego na koniec ubiegłego roku. Pomimo upływu czasu, zachęcamy do jego lektury, aby zapoznać się z bieżącymi tendencjami w sektorze komunikacji elektronicznej.

 

Więcej informacji:

https://uke.gov.pl/akt/raport-o-stanie-rynku-telekomunikacyjnego-w-2022-roku,485.html