7 lipca 2023

Sprawozdanie UKE dotyczące przestrzegania regulacji w zakresie otwartego Internetu

Rozporządzenie o otwartym internecie ((UE) 2015/2120) jest aktem prawa unijnego, które obowiązuje już od kilku lat. Od dłuższego czasu sprawia ono jednak nieco problemów przedsiębiorcom telekomunikacyjnym. Pokazują to zorganizowane kontrole UKE, które kończyły się w przeszłości wydaniem zaleceń co do zmian np. treści umów abonenckich. W ostatnim tygodniu UKE opublikowało kolejny raport z analizy stosowania tych przepisów w Polsce.

Z szeregu podjętych tematów uwagę zwracają:

  • uznanie priorytetyzacji ruchu biznesowego względem klientów indywidualnych za niedozwolone;
  • przypomnienie o zakazie stosowania ofert zero-rate;
  • dalsze kontrole zapisów umów abonenckich w przedmiocie opisu prędkości dostępu do Internetu.

Zakazane środki priorytetyzacji ruchu

Ze sprawozdania wynika, że za zakazane i naruszające prawo uznano priorytetyzację ruchu biznesowego w stosunku do ruchu klientów indywidualnych. Jak wskazuje UKE:

„Szacuje się, że stosowanie mechanizmów priorytetyzacji miało średnio wpływ na ok. 0.5% całkowitego wolumenu ruchu B2C, przy czym w GNR (Godzina Największego Ruchu) ten wpływ podnosił się i osiągał poziom około 2.5%”.

„Priorytetyzacja pogarszała jakość dla ruchu B2C powodując, w zależności od pory doby determinującej proporcję ruchu B2B/B2C (od 1:4 do 1:27), dla dużych obciążeń powyżej 90%:

  • zwiększenie opóźnienia dla pakietów UDP odpowiednio o ok. 10-35%;
  • wydłużenie czasu realizacji transakcji dla aplikacji non real time (np. WWW, FTP) wykorzystujących protokół TCP odpowiednio o ok. 5-10%”.

 

W kontekście powyższego, warto przeanalizować informacje zawarte w sprawozdaniu i ocenić legalność stosowanych przez siebie rozwiązań. Omawiane naruszenie miało miejsce jeszcze w okresie lat 2017-2019. Jak jednak zastrzega się w sprawozdaniu, analizowany jest materiał dowodowy, w związku z czym podjęte zapewne zostaną w przyszłości dalsze kroki.

 

Oferty zero-rate

Aktualne sprawozdanie, podobnie jak sprawozdanie za poprzedni okres, wskazuje na zainteresowanie Prezesa UKE ofertami zero-rate. Są to oferty przewidujące, że dane związane z korzystaniem z wybranych usług cyfrowych (np. streamingu muzyki) nie są wliczane do limitu transferu obowiązującego klienta. Praktyka taka została zakwestionowana już w 2021 roku wyrokami TSUE, a zatem sam fakt kwestionowania zero-rating nie jest nowością. Warto natomiast zauważyć, że regulator wciąż bada temat i analizuje czy przedsiębiorcy podejmują wystarczające działania w celu wycofania ofert zero-rate z rynku. Zakończenie obowiązywania tego ofert powinno być zatem jednym z priorytetów wszystkich dostawców internetu mobilnego.

 

Opis prędkości dostępu do Internetu

Omawiane sprawozdanie pokazuje, że nie słabnie zainteresowanie UKE kwestią tego, jak dostawcy opisują dostępne w ich ofertach prędkości dostępu do internetu. W 2019 roku przeprowadzono szeroką kontrolę stosowania przepisów Rozporządzenia w tym zakresie, która objęła 9 dużych operatorów. Na najbliższy okres planowane jest badanie wywiązania się operatorów z realizacji zaleceń UKE. Po tym czasie prawdopodobnie można spodziewać się dalszych kontroli. W związku z powyższym, rozważyć należy audyt umów abonenckich pod tym kątem.