18 lipca 2023

Nowe możliwości aplikacji mObywatel

14 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. Podstawowym przepisem nowej regulacji jest zrównanie dokumentu mObywatel z „plastikowym” dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecnie, na podstawie nowych przepisów, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek stwierdzenia tożsamości, obowiązek ten uznaje się za spełniony w przypadku stwierdzenia tożsamości na podstawie dokumentu mObywatel. 

Czym jest dokument mObywatel? To dokument elektroniczny stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji mObywatel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron. W praktyce oznacza to, że okazanie dokumentu mObywatel, zastąpi posługiwanie się tradycyjnym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Co istotne, przepisy przewidują różne możliwości sprawdzenia autentyczności prezentowanego dokumentu mObywatel, np. wizualna lub kryptograficzna (za pomocą aplikacji mWeryfikator).  

Nie ma wątpliwości, że dokument mObywatel może służyć do potwierdzenia tożsamości abonenta zawierającego umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zgodnie z wymogami art. 60b ustawy Prawo telekomunikacyjne. Możliwość taką przewidział ustawodawca, pisząc w toku procesu legislacyjnego: „Dokument tożsamości udostępniony w aplikacji mObywatel, o którym mowa w art. 2 ust. 3 projektu ustawy, będzie stanowił dokument potwierdzający tożsamość abonenta będącego osobą fizyczną w rozumieniu art. 60b ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo telekomunikacyjne”. 

Jeszcze większe zmiany dla sektora telekomunikacyjnego wprowadzi przyszła ustawa Prawo komunikacji elektronicznej. W projekcie procedowanym niedawno w Sejmie znajdował się przepis, który umożliwiał weryfikację tożsamości abonenta z wykorzystaniem „certyfikatu użytkownika publicznej aplikacji mobilnej”, co w nowym stanie prawnym będzie odnosiło się m.in. do przekazania, przy użyciu urządzenia mobilnego, dokumentu mobilnego zawierającego dane osobowe.