20 lipca 2023

Kolejne zmiany w raportowaniu telekomunikacyjnym – o czym trzeba pamiętać

Zgodnie ze zmianami w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa) doszły przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dwa dodatkowe sprawozdania do wykonania od 1 czerwca br., których nie było jeszcze w zeszłym roku. Mowa tu o:

– raportowaniu planów inwestycyjnych ze środków własnych do 10 dnia każdego miesiąca wg stanu na koniec poprzedniego miesiąca na podstawie art. 29k ust. 4 megaustawy;

– raportowaniu posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej do 31 sierpnia wg stanu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca na podstawie art. 29 ust. 2a megaustawy.

Pierwsze z ww. raportowań jest nowym obowiązkiem związanym ze stworzeniem od 1 grudnia 2022 roku nowego systemu raportowania do Ministra Cyfryzacji zwanego System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Pierwotnie do tego systemu raportowano punkty adresowe, w których są świadczone usługi dostępu do stacjonarnego Internetu szerokopasmowego (zasięg rzeczywisty) lub w których takie świadczenie jest możliwe bez dodatkowych zgód i większych nakładów (zasięg teoretyczny). Od czerwca br. przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają obowiązek comiesięcznego raportowania swoich planów inwestycyjnych w postaci zakładanych na przestrzeni najbliższych 3 lat podłączeń nowych punktów adresowych (które nie są obecnymi zasięgami teoretycznymi). Obowiązek dotyczy zarówno operatorów, a więc podmiotów posiadających sieci w raportowanych punktach adresowych, a także dostawców usług dostępu szerokopasmowego Internetu, świadczonego na sieci innego operatora w raportowanych punktach adresowych. Obowiązek nie dotyczy tych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy nie umożliwiają świadczenia usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu lub nie planują realizacji inwestycji finansowanych ze środków prywatnych, zapewniających możliwość świadczenia tych usług transmisji. Takie podmioty mają obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia.

 

Raportowanie planów inwestycyjnych nastręcza przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dużo problemów, bo nie wiadomo kiedy mogą oni uznać swoje projekty za wystarczająco skrystalizowane, aby można je było raportować do SIDUSIS. Przepisy nie uszczegóławiają na jakim etapie opracowywania plany inwestycyjne podlegają raportowaniu. Również dokument FAQ dla SIDUSIS tego nie precyzuje. Z tego względu to przedsiębiorca telekomunikacyjny musi sam określić czy jego plan inwestycyjny jest na tyle zaawansowany (i jest duże prawdopodobieństwo jego realizacji), że powinien go zaraportować. Z jednej strony raportowanie na wczesnym etapie prac koncepcyjnych ma zaletę „rezerwacji obszaru pod jego inwestycję”, że wyłącza ten obszar z finansowania publicznego potencjalnych konkurentów. Z drugiej strony wczesne raportowanie daje znać konkurentom, że obszar ma potencjał do wybudowania i obsługi nowej sieci. Raportowanie wczesnych etapów planów inwestycyjnych ma też wadę polegającą na ciągłych korektach w SIDUSIS. Niemniej należy wskazać, że korygowanie planów inwestycyjnych jest dopuszczalne i nie jest traktowane jako korygowanie błędnych danych. Brak więc sankcji finansowych za przekazywanie ciągłych korekt planów inwestycyjnych. Z drugiej strony nie można wykluczyć sytuacji, gdzie Ministerstwo Cyfryzacji zrobi kontrolę związaną z nieprzekazaniem wcześniej danych o planach inwestycyjnych, gdy przedsiębiorca telekomunikacyjny od razu zaraportuje nowe punkty adresowe.

 

Drugą nowością jest konieczność raportowania co pół roku (a nie jak wcześniej co roku) do Prezesa UKE posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, przebiegu światłowodowych linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz posiadane w postaci elektronicznej informacje o przebiegu innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Raportowanie to prowadzone jest za pomocą nowego systemu w ramach Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji (PIT) uruchomionego ponownie 30 czerwca 2023 roku. Nowe raportowanie ma być wykonane do 31 sierpnia br. (propozycje przełożenia tego raportowania na wrzesień nie zostały zrealizowane) wg stanu za 1 stycznia do 30 czerwca br. Raportowanie dotyczy tego samego zakresu co raportowanie infrastruktury telekomunikacyjnej za rok 2022, ale już bez raportowania usług i budynków zapewniających kolokację. Raportowanie jest trudne z uwagi na szczegółowość danych oraz problemy z walidacją danych przez PIT. Z tego względu UKE proponuje przeprowadzenie w lipcu i sierpniu dodatkowej tury warsztatów. Spotkanie organizacyjne w tej sprawie odbyło się z UKE w dniu 18 lipca, gdzie wstępnie omówiono najczęstsze problemy z dotychczasowym raportowaniem w PIT. Raportowanie za pierwsze półrocze 2023 roku dotyczy operatorów, a nie dostawców samych usług. Dostawcy samych usług nieposiadający infrastruktury telekomunikacyjnej są zobowiązani do złożenia odpowiedniego oświadczenia o braku tej infrastruktury w terminie do 31 marca każdego roku wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Nie trzeba więc składać oświadczenia dwukrotnie w ciągu roku przy każdym raportowaniu infrastruktury.

 

Trzeba podkreślić, że wielu operatorów prowadzi obecnie z UKE rozmowy w sprawie poprawy danych przekazanych w formie plików w poprzednim raportowaniu z marca br. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest uzgodnienie z UKE nie tylko poprawy starych danych, ale również przygotowanie nowych danych za czerwiec br. i wysłanie ich razem jeszcze w lipcu.

Spotkanie informacyjne dotyczące inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej – Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (uke.gov.pl)