16 lutego 2022

Ochrona konsumentów przed nierzetelnymi opiniami w internecie

Komisja Europejska wraz z krajowymi organami ochrony konsumentów opublikowały wyniki ogólnounijnego przeglądu stron internetowych, dotyczącego internetowych recenzji konsumentów. Przegląd objął ponad 200 stron internetowych i został przeprowadzony pod kątem wykrycia wprowadzających w błąd opinii konsumentów.

Prawie dwie trzecie przeanalizowanych stron, a w tym sklepów internetowych, targowisk, stron rezerwacyjnych, wyszukiwarek i porównywarek budziło wątpliwości co do wiarygodności recenzji zamieszczonych przez konsumentów (klientów). W ponad połowie przypadków Komisja lub inne krajowe organy nie były w stanie potwierdzić, że przedsiębiorcy podejmują wystarczające działania w celu zapewnienia autentyczności recenzji zamieszczonych na ich stronach – tzn. weryfikacji, czy zostały one zamieszczone przez konsumentów, którzy rzeczywiście korzystali z recenzowanego produktu lub usługi.

Taki stan rzeczy jest w opinii Komisji naruszeniem dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych i równocześnie stało się powodem wszczęcia postępowań naruszeniowych wobec tych przedsiębiorców.