19 lutego 2020

Prawo komunikacji elektronicznej zastąpi Prawo telekomunikacyjne

Ministerstwo Cyfryzacji nie zdecydowało się na ponowną nowelizację Prawa telekomunikacyjnego. Zmian, które nakłada Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej jest tak wiele, że konieczne okazało się napisanie nowej ustawy. Nowe Prawo komunikacji elektronicznej zastąpi dotychczas obowiązujące Prawo telekomunikacyjne. 

EKŁE powinien zostać wdrożony do 21 grudnia 2020r. Czasu na wdrożenie nie zostało zbyt wiele, dlatego przezorni uczestnicy rynku mieli już szanse wziąć udział w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów naszej kancelarii r.pr. Jakuba Woźnego i adw. Macieja Jankowskiego.

*Przypomnijmy, że 17 grudnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa ustanawiającą Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. EKŁE łączy w jednym akcie prawnym regulacje dotyczące sektorów telekomunikacyjnego oraz mediów a także niektóre regulacje dotyczące społeczeństwa informacyjnego. Z tego też powodu EKŁE wychodzi poza tradycyjne rozumienie standardowych pojęć sieci oraz usługi łączności elektronicznej. W szczególności – obejmuje swoim zakresem technologicznie neutralne usługi łączności interpersonalnej. Wskutek tego zabiegu przepisy EKŁE stosować się będą również do niektórych usług OTT, np. Skype, Facebook, WhatsApp. Bardziej szczegółowo o zmianach, które przynosi EKŁE piszemy tutaj: https://www.money.pl/gospodarka/nowe-prawo-telekomunikacyjne-czyli-europejski-kodeks-lacznosci-elektronicznej-6329564610967681a.html