nowoczesne technologie

IoT, usługi elektroniczne / handel elektroniczny, usługi płatnicze

Jesteśmy świadomi tego, że świat biznesu podlega ciągłemu rozwojowi. Prowadzenie działalności związanych z nowymi technologiami, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, wymaga zatem szczególnego podejścia i specjalistycznej, aktualnej wiedzy. Nasi eksperci biorą czynny udział w projektach branżowych oraz są powoływani do grup roboczych organizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji/Departament Telekomunikacji w KPRM Pomagamy naszym Klientom w dostosowaniu i zorganizowaniu takiej, często innowacyjnej, działalności w sposób zgodny z licznymi regulacjami prawnymi.

Usługi cyfrowe/ IT
 • Tworzenie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Wsparcie we wdrożeniu kompleksowych dokumentacji stanowiących ramy prawne serwisów internetowych, sklepów internetowych i innych usług cyfrowych
 • Tworzenie i negocjowanie umów dot. wdrożenia i świadczenia usług IT ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z nowych technologii przez sektor audiowizualny i muzyczny przy tworzeniu i dystrbucji treści
 • Wsparcie we wdrożeniu dokumentacji związanych ze świadczeniem usług w ramach cloud computing (m. In w modelu SaaS, CPaaS), w tym dostosowanie do wymogów komunikatu chmurowego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Tworzenie i wdrożenie dokumentacji na świadczenie usług medycznych przez Internet
Obsługa rynku SMS A2P
 • Wsparcie w negocjacjach z MNO warunków umów na hurtowe zakanczanie wiadomości SMS
 • Tworzenie kompleksowych dokumentacji usług świadczonych przez integratorów SMS A2P
Prawo korporacyjne
 • Tworzenie spółek, przygotowanie i zmiana umów
 • Połączenia, podziały i przekształcenia spółek
 • Obsługa prawna transakcji M&A, w tym przeprowadzanie audytów prawnych due diligence oraz przygotowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych
 • Bieżące doradztwo prawne
Notice and takedown
 • ochrona dóbr osobistych w sieci
 • zgłaszanie do usunięcia treści
IoT, M2M
 • Analiza reżimu prawnego rozwiązań IoT (compliance)
 • Obsługa podmiotów świadczących łączność na potrzeby rozwiązań IoT – łączność M2M (m.in. Sigfox, LoRaWAN),
 • Umowy pomiędzy dostawcami rozwiązań IoT a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi
 • Umowy pomiędzy dostawcami rozwiązań IoT a użytkownikami (umowy B2B oraz konsumenckie)
Usługi płatnicze
 • Kompleksowe wsparcie w organizacji działalności związanej ze świadczeniem usług płatniczych, również innowacyjnych, takich jak usługi TPP (PIS oraz AIS) obejmujące proces od uzyskania zezwolenia KNF po przygotowanie niezbędnych umów, regulaminów i procedur;
 • Wsparcie w dostosowaniu działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz innych podmiotów uczestniczących w świadczeniu usług Direct Carrier Billing (DCB) do nowych regulacji PKE obejmujących usługę fakultatywnego obciążania rachunku (tzw. UFOR)
 • Działania mające na celu ochronę konkurencji na rynku SMS A2P
 • Regulacja rynku
Prawo angielskie
 • Doradztwo przedsiębiorcom z Polski (ale też z innych krajów) w zakresie prawa Anglii i Walii
 • Tworzenie, opiniowanie i negocjowanie projektów umów z zakresu mediów
 • Opiniowanie projektów aktów wewnętrznych przedsiębiorstw
 • Reprezentacja klientów przed wybranymi Trybunałami oraz w postepowaniach mediacyjnych lub arbitrażowych
 • Sporządzanie wytycznych ((instructions to counsel) dla adwokata angielskiego praktykującego w Anglii i Walii
Dane osobowe
 • Wdrożenia, audyty w zakresie obsługi branż: telekomunikacyjna, marketing elektroniczny, integratorzy SMS/MMS, hosting oraz domeny, usługi elektroniczne
 • Reprezentowanie przedsiębiorców w postepowaniach przed PUODO oraz w sporach z osobami, których dane są przetwarzane
 • Bieżące doradztwo w zakresie danych osobowych oraz pełnienie funkcji IOD

nasi eksperci

zajmujący się tą tematyką

artykuły

i publikacje

Szukamy pracownika do Administracji KPM!

Szukamy pracownika do Administracji KPM!

Kim jesteśmy?  Od 2010 roku świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych i podmiotów świadczących usługi w Internecie. Nasi Klienci to izby gospodarcze oraz wiodący operatorzy telekomunikacyjni w Polsce.  Kim dla nas będziesz?  Dołączając do KPM...

read more
PKE – status konsultacji ustawy

PKE – status konsultacji ustawy

Prawo komunikacji elektronicznej (PKE) oraz towarzysząca mu ustawa wprowadzająca (wPKE) przeszły już oficjalnie etap konsultacji publicznych. Obecnie nie podano oficjalnych terminów dalszych prac. Założyć można jednak, że ze względu na wyrok TSUE z 14.03.2024 r....

read more
Nowy system CSIRT NASK, czyli sposób na zwalczanie smishingu

Nowy system CSIRT NASK, czyli sposób na zwalczanie smishingu

16 stycznia 2024 roku Minister Cyfryzacji opublikował informację o uruchomieniu przez CSIRT NASK systemu wymiany informacji w zakresie zwalczania smishingu (nadużyć z wykorzystaniem SMS, w których oszust podszywa się pod inną osobę lub podmiot). System CSIRT NASK...

read more
DSA: końcowe odliczanie do wielkich zmian

DSA: końcowe odliczanie do wielkich zmian

DSA wprowadzi nowy ład do internetowego świata. To zestaw wielu bardzo istotnych regulacji, które odmienią oblicze usług cyfrowych na niespotykaną jak dotąd skalę. Po 15 miesiącach od wejścia w życie, DSA stanie się w pełni skuteczne we wszystkich państwach...

read more

kontakt

zapraszamy do kontaktu

Godziny otwarcia naszych biur od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

KPM ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI J.WOŹNY sp.p.
ul. Strzelecka 27/7, 61-846 Poznań

NIP: 7831841651
KRS: 0000917620