nowoczesne technologie

IoT, usługi elektroniczne / handel elektroniczny, usługi płatnicze

Jesteśmy świadomi tego, że świat biznesu podlega ciągłemu rozwojowi. Prowadzenie działalności związanych z nowymi technologiami, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, wymaga zatem szczególnego podejścia i specjalistycznej, aktualnej wiedzy. Nasi eksperci biorą czynny udział w projektach branżowych oraz są powoływani do grup roboczych organizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji/Departament Telekomunikacji w KPRM Pomagamy naszym Klientom w dostosowaniu i zorganizowaniu takiej, często innowacyjnej, działalności w sposób zgodny z licznymi regulacjami prawnymi.

Usługi cyfrowe/ IT
 • Tworzenie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Wsparcie we wdrożeniu kompleksowych dokumentacji stanowiących ramy prawne serwisów internetowych, sklepów internetowych i innych usług cyfrowych
 • Tworzenie i negocjowanie umów dot. wdrożenia i świadczenia usług IT ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z nowych technologii przez sektor audiowizualny i muzyczny przy tworzeniu i dystrbucji treści
 • Wsparcie we wdrożeniu dokumentacji związanych ze świadczeniem usług w ramach cloud computing (m. In w modelu SaaS, CPaaS), w tym dostosowanie do wymogów komunikatu chmurowego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Tworzenie i wdrożenie dokumentacji na świadczenie usług medycznych przez Internet
Obsługa rynku SMS A2P
 • Wsparcie w negocjacjach z MNO warunków umów na hurtowe zakanczanie wiadomości SMS
 • Tworzenie kompleksowych dokumentacji usług świadczonych przez integratorów SMS A2P
Prawo korporacyjne
 • Tworzenie spółek, przygotowanie i zmiana umów
 • Połączenia, podziały i przekształcenia spółek
 • Obsługa prawna transakcji M&A, w tym przeprowadzanie audytów prawnych due diligence oraz przygotowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych
 • Bieżące doradztwo prawne
Notice and takedown
 • ochrona dóbr osobistych w sieci
 • zgłaszanie do usunięcia treści
IoT, M2M
 • Analiza reżimu prawnego rozwiązań IoT (compliance)
 • Obsługa podmiotów świadczących łączność na potrzeby rozwiązań IoT – łączność M2M (m.in. Sigfox, LoRaWAN),
 • Umowy pomiędzy dostawcami rozwiązań IoT a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi
 • Umowy pomiędzy dostawcami rozwiązań IoT a użytkownikami (umowy B2B oraz konsumenckie)
Usługi płatnicze
 • Kompleksowe wsparcie w organizacji działalności związanej ze świadczeniem usług płatniczych, również innowacyjnych, takich jak usługi TPP (PIS oraz AIS) obejmujące proces od uzyskania zezwolenia KNF po przygotowanie niezbędnych umów, regulaminów i procedur;
 • Wsparcie w dostosowaniu działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz innych podmiotów uczestniczących w świadczeniu usług Direct Carrier Billing (DCB) do nowych regulacji PKE obejmujących usługę fakultatywnego obciążania rachunku (tzw. UFOR)
 • Działania mające na celu ochronę konkurencji na rynku SMS A2P
 • Regulacja rynku
Prawo angielskie
 • Doradztwo przedsiębiorcom z Polski (ale też z innych krajów) w zakresie prawa Anglii i Walii
 • Tworzenie, opiniowanie i negocjowanie projektów umów z zakresu mediów
 • Opiniowanie projektów aktów wewnętrznych przedsiębiorstw
 • Reprezentacja klientów przed wybranymi Trybunałami oraz w postepowaniach mediacyjnych lub arbitrażowych
 • Sporządzanie wytycznych ((instructions to counsel) dla adwokata angielskiego praktykującego w Anglii i Walii
Dane osobowe
 • Wdrożenia, audyty w zakresie obsługi branż: telekomunikacyjna, marketing elektroniczny, integratorzy SMS/MMS, hosting oraz domeny, usługi elektroniczne
 • Reprezentowanie przedsiębiorców w postepowaniach przed PUODO oraz w sporach z osobami, których dane są przetwarzane
 • Bieżące doradztwo w zakresie danych osobowych oraz pełnienie funkcji IOD

nasi eksperci

zajmujący się tą tematyką

artykuły

i publikacje

Kiedy przyjdzie koniec nielegalnego streamingu?

Kiedy przyjdzie koniec nielegalnego streamingu?

Nielegalne transmisje na żywo to od lat niezwykle twardy orzech do zgryzienia. Nie jest łatwo całkowicie go zwalczyć, a cierpią na tym nie tylko sami uprawnieni do treści, ale również podmioty takie jak nadawcy telewizyjni czy operatorzy. Odpowiedź zatem na pytanie,...

read more
Data Act – podstawowe założenia i wpływ na firmy

Data Act – podstawowe założenia i wpływ na firmy

Rozporządzenie Data Act ma kilka celów, z których jako kluczowe można wskazać: Zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do danych generowanych przez podłączone do sieci urządzenia IoT (np. inteligentne urządzenia AGD, nowoczesne samochody itp.). Usunięcie barier w...

read more

kontakt

zapraszamy do kontaktu

Godziny otwarcia naszych biur od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

KPM ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI J.WOŹNY sp.p.
ul. Strzelecka 27/7, 61-846 Poznań

NIP: 7831841651
KRS: 0000917620