nowoczesne technologie

IoT, usługi elektroniczne / handel elektroniczny, usługi płatnicze

Jesteśmy świadomi tego, że świat biznesu podlega ciągłemu rozwojowi. Prowadzenie działalności związanych z nowymi technologiami, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, wymaga zatem szczególnego podejścia i specjalistycznej, aktualnej wiedzy. Nasi eksperci biorą czynny udział w projektach branżowych oraz są powoływani do grup roboczych organizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji/Departament Telekomunikacji w KPRM Pomagamy naszym Klientom w dostosowaniu i zorganizowaniu takiej, często innowacyjnej, działalności w sposób zgodny z licznymi regulacjami prawnymi.

Usługi cyfrowe/ IT
 • Tworzenie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Wsparcie we wdrożeniu kompleksowych dokumentacji stanowiących ramy prawne serwisów internetowych, sklepów internetowych i innych usług cyfrowych
 • Tworzenie i negocjowanie umów dot. wdrożenia i świadczenia usług IT ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z nowych technologii przez sektor audiowizualny i muzyczny przy tworzeniu i dystrbucji treści
 • Wsparcie we wdrożeniu dokumentacji związanych ze świadczeniem usług w ramach cloud computing (m. In w modelu SaaS, CPaaS), w tym dostosowanie do wymogów komunikatu chmurowego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Tworzenie i wdrożenie dokumentacji na świadczenie usług medycznych przez Internet
Obsługa rynku SMS A2P
 • Wsparcie w negocjacjach z MNO warunków umów na hurtowe zakanczanie wiadomości SMS
 • Tworzenie kompleksowych dokumentacji usług świadczonych przez integratorów SMS A2P
Prawo korporacyjne
 • Tworzenie spółek, przygotowanie i zmiana umów
 • Połączenia, podziały i przekształcenia spółek
 • Obsługa prawna transakcji M&A, w tym przeprowadzanie audytów prawnych due diligence oraz przygotowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych
 • Bieżące doradztwo prawne
Notice and takedown
 • ochrona dóbr osobistych w sieci
 • zgłaszanie do usunięcia treści
IoT, M2M
 • Analiza reżimu prawnego rozwiązań IoT (compliance)
 • Obsługa podmiotów świadczących łączność na potrzeby rozwiązań IoT – łączność M2M (m.in. Sigfox, LoRaWAN),
 • Umowy pomiędzy dostawcami rozwiązań IoT a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi
 • Umowy pomiędzy dostawcami rozwiązań IoT a użytkownikami (umowy B2B oraz konsumenckie)
Usługi płatnicze
 • Kompleksowe wsparcie w organizacji działalności związanej ze świadczeniem usług płatniczych, również innowacyjnych, takich jak usługi TPP (PIS oraz AIS) obejmujące proces od uzyskania zezwolenia KNF po przygotowanie niezbędnych umów, regulaminów i procedur;
 • Wsparcie w dostosowaniu działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz innych podmiotów uczestniczących w świadczeniu usług Direct Carrier Billing (DCB) do nowych regulacji PKE obejmujących usługę fakultatywnego obciążania rachunku (tzw. UFOR)
 • Działania mające na celu ochronę konkurencji na rynku SMS A2P
 • Regulacja rynku
Prawo angielskie
 • Doradztwo przedsiębiorcom z Polski (ale też z innych krajów) w zakresie prawa Anglii i Walii
 • Tworzenie, opiniowanie i negocjowanie projektów umów z zakresu mediów
 • Opiniowanie projektów aktów wewnętrznych przedsiębiorstw
 • Reprezentacja klientów przed wybranymi Trybunałami oraz w postepowaniach mediacyjnych lub arbitrażowych
 • Sporządzanie wytycznych ((instructions to counsel) dla adwokata angielskiego praktykującego w Anglii i Walii
Dane osobowe
 • Wdrożenia, audyty w zakresie obsługi branż: telekomunikacyjna, marketing elektroniczny, integratorzy SMS/MMS, hosting oraz domeny, usługi elektroniczne
 • Reprezentowanie przedsiębiorców w postepowaniach przed PUODO oraz w sporach z osobami, których dane są przetwarzane
 • Bieżące doradztwo w zakresie danych osobowych oraz pełnienie funkcji IOD

nasi eksperci

zajmujący się tą tematyką

artykuły

i publikacje

Wpływ KPO na budowę nowoczesnych sieci

Wpływ KPO na budowę nowoczesnych sieci

Maciej Jankowski, adwokat, Partner, Kancelaria Prawna MediaJan Ewertowski, prawnik, Kancelaria Prawna MediaZatwierdzony przez Komisję Europejską Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) stanowi element Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania...

czytaj dalej
Ustawa reprograficzna na ostatniej prostej

Ustawa reprograficzna na ostatniej prostej

Jakub Borowiak, prawnik, Kancelaria Prawna MediaKontrowersyjny projekt ustawy reprograficznej powraca z szuflady po długiej ciszy. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada, że nowa opłata reprograficzna zostanie wprowadzona jeszcze przed końcem roku. Co...

czytaj dalej

kontakt

zapraszamy do kontaktu

Godziny otwarcia naszych biur od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

KPM ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI J.WOŹNY sp.p.
ul. Łąkowa 21/17, 61-879 Poznań

NIP: 7831841651
KRS: 0000917620