nowoczesne technologie

IoT, usługi elektroniczne / handel elektroniczny, usługi płatnicze

Jesteśmy świadomi tego, że świat biznesu podlega ciągłemu rozwojowi. Prowadzenie działalności związanych z nowymi technologiami, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, wymaga zatem szczególnego podejścia i specjalistycznej, aktualnej wiedzy. Nasi eksperci biorą czynny udział w projektach branżowych oraz są powoływani do grup roboczych organizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji/Departament Telekomunikacji w KPRM Pomagamy naszym Klientom w dostosowaniu i zorganizowaniu takiej, często innowacyjnej, działalności w sposób zgodny z licznymi regulacjami prawnymi.

Usługi cyfrowe/ IT
 • Tworzenie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Wsparcie we wdrożeniu kompleksowych dokumentacji stanowiących ramy prawne serwisów internetowych, sklepów internetowych i innych usług cyfrowych
 • Tworzenie i negocjowanie umów dot. wdrożenia i świadczenia usług IT ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z nowych technologii przez sektor audiowizualny i muzyczny przy tworzeniu i dystrbucji treści
 • Wsparcie we wdrożeniu dokumentacji związanych ze świadczeniem usług w ramach cloud computing (m. In w modelu SaaS, CPaaS), w tym dostosowanie do wymogów komunikatu chmurowego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Tworzenie i wdrożenie dokumentacji na świadczenie usług medycznych przez Internet
Obsługa rynku SMS A2P
 • Wsparcie w negocjacjach z MNO warunków umów na hurtowe zakanczanie wiadomości SMS
 • Tworzenie kompleksowych dokumentacji usług świadczonych przez integratorów SMS A2P
Prawo korporacyjne
 • Tworzenie spółek, przygotowanie i zmiana umów
 • Połączenia, podziały i przekształcenia spółek
 • Obsługa prawna transakcji M&A, w tym przeprowadzanie audytów prawnych due diligence oraz przygotowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych
 • Bieżące doradztwo prawne
Notice and takedown
 • ochrona dóbr osobistych w sieci
 • zgłaszanie do usunięcia treści
IoT, M2M
 • Analiza reżimu prawnego rozwiązań IoT (compliance)
 • Obsługa podmiotów świadczących łączność na potrzeby rozwiązań IoT – łączność M2M (m.in. Sigfox, LoRaWAN),
 • Umowy pomiędzy dostawcami rozwiązań IoT a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi
 • Umowy pomiędzy dostawcami rozwiązań IoT a użytkownikami (umowy B2B oraz konsumenckie)
Usługi płatnicze
 • Kompleksowe wsparcie w organizacji działalności związanej ze świadczeniem usług płatniczych, również innowacyjnych, takich jak usługi TPP (PIS oraz AIS) obejmujące proces od uzyskania zezwolenia KNF po przygotowanie niezbędnych umów, regulaminów i procedur;
 • Wsparcie w dostosowaniu działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz innych podmiotów uczestniczących w świadczeniu usług Direct Carrier Billing (DCB) do nowych regulacji PKE obejmujących usługę fakultatywnego obciążania rachunku (tzw. UFOR)
 • Działania mające na celu ochronę konkurencji na rynku SMS A2P
 • Regulacja rynku
Prawo angielskie
 • Doradztwo przedsiębiorcom z Polski (ale też z innych krajów) w zakresie prawa Anglii i Walii
 • Tworzenie, opiniowanie i negocjowanie projektów umów z zakresu mediów
 • Opiniowanie projektów aktów wewnętrznych przedsiębiorstw
 • Reprezentacja klientów przed wybranymi Trybunałami oraz w postepowaniach mediacyjnych lub arbitrażowych
 • Sporządzanie wytycznych ((instructions to counsel) dla adwokata angielskiego praktykującego w Anglii i Walii
Dane osobowe
 • Wdrożenia, audyty w zakresie obsługi branż: telekomunikacyjna, marketing elektroniczny, integratorzy SMS/MMS, hosting oraz domeny, usługi elektroniczne
 • Reprezentowanie przedsiębiorców w postepowaniach przed PUODO oraz w sporach z osobami, których dane są przetwarzane
 • Bieżące doradztwo w zakresie danych osobowych oraz pełnienie funkcji IOD

nasi eksperci

zajmujący się tą tematyką

artykuły

i publikacje

NFT – nowa szansa czy zagrożenie?

NFT – nowa szansa czy zagrożenie?

Wojciech Szymczak, radca prawny, Partner, Kancelaria Prawna MediaJan Ewertowski, prawnik, Kancelaria Prawna MediaGwałtowny wzrost popularności kryptowalut i technologii blockchain w ostatniej dekadzie sprawił, że inwestorzy zaczęli szukać nowego cyfrowego „Eldorado”....

czytaj dalej
Przewrót w sprawach dopłatowych?

Przewrót w sprawach dopłatowych?

Korina Sudół, adwokat, Kancelaria Prawna Media  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po wielu latach sporów stwierdził nieważność decyzji określającej operatorów zobowiązanych do pokrycia dopłaty do kosztu świadczenia usługi powszechnej w roku 2006. Decyzja ta...

czytaj dalej

kontakt

zapraszamy do kontaktu

Godziny otwarcia naszych biur od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

KPM ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI J.WOŹNY sp.p.
ul. Strzelecka 27/7, 61-846 Poznań

NIP: 7831841651
KRS: 0000917620