Jan Jeliński

specjalista w dziedzinie: nowoczesne technologie,sukcesja biznesu

Radca prawny. Od ponad 8 lat współpracuje z poznańskimi kancelariami prawnymi. Jego doświadczenie i zainteresowania obejmują m. in. doradztwo korporacyjne na rzecz spółek, w tym aspekty związane z bieżącą działalnością biznesową, umowami, procedurami wewnętrznymi, ładem korporacyjnym. Bierze udział w procesach due diligence w ramach transakcji M&A.

Ponadto w swojej praktyce zawodowej zajmuje się prawem usług płatniczych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML). Uczestniczy w obsłudze prawnej jednej z większych instytucji płatniczych w Polsce. Wspiera Klientów w obszarach wymagających wiedzy jednocześnie z zakresu prawa telekomunikacyjnego jak i prawa finansowego, np. direct billing.

Interesują go aspekty prawne prowadzenia działalności w obszarze nowych technologii oraz FinTech (platformy internetowe, świadczenie usług drogą elektroniczną, cloud computing) oraz kwestie związane z prawem konkurencji.

Od 2021 r. jest członkiem Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji powołanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Ukończył studia podyplomowe w zakresie podatków i doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Języki: polski; angielski.