28 lutego 2023

Ostatni moment, by przekazać dane do Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji

28 lutego to dzień, który musi zapaść w pamięć każdemu podmiotowi posiadającemu infrastrukturę telekomunikacyjną. Szczególnie zatem powinien być to dzień istotny dla operatorów, którzy w głównej mierze są zobligowani do przekazywania największej liczby danych. Koniec lutego jest tuż za pasem, tak więc dane za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia poprzedniego roku powinny być już gotowe, by przedstawić je w Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji, istniejącym pod egidą Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Na kim ciąży obowiązek przekazania danych do Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji?

Przede wszystkim są to przedsiębiorcy telekomunikacyjni, w stosunku do których obowiązek przemawia najgłośniej, bo właśnie oni są głównym obiektem na celowniku inwentaryzacji sieci i usług telekomunikacyjnych. Warto jednak przypomnieć, że sprawozdawczość PIT to nie tylko obowiązek przedsiębiorców. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, dane powinny przekazać także państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego i jego jednostki organizacyjne oraz podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej (z wyjątkami wskazanymi w ustawie).

Jakie dane należy przekazać?

Z instrukcją przychodzi tu treść ustawy oraz materiały przygotowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji zbiera informacje o:

  • posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej,
  • publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
  • przebiegu światłowodowych linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, oraz
  • posiadanych w postaci elektronicznej informacjach o przebiegu innych niż światłowodowych linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

Powyższe dane powinny być przekazywane dwa razy do roku. Pierwszy raz do dnia 28 lutego za okres, o którym była już mowa powyżej i drugi raz do dnia 31 sierpnia – za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca.

Inwentaryzacja obejmuje także informacje o budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych. Te informacje operatorzy przekazują tylko raz w roku i mają na to jeszcze trochę czasu, ponieważ termin ustawa wyznacza na dzień 31 marca.  

Trzeba też pamiętać o tym, że obowiązki ciążą również na podmiotach, które nie posiadają infrastruktury czy publicznej sieci telekomunikacyjnej, budynków umożliwiających kolokację ani nie świadczą usług wymienionych wyżej. Takie podmioty powinny do dnia 31 marca – według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, złożyć oświadczenie w tym zakresie.

UKE przygotował instruktażowy materiał dla podmiotów przekazujących informacje na rzecz Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji. Odpowiada na wiele wątpliwości.

Przekazanie informacji nigdy nie było takie trudne, jak teraz

Rok 2023 to rok, z początkiem którego wszyscy pożegnali się ze starym SIIS (Systemem Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej), a przywitali się z ewidencją w Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji. Przyczyną zmian było wejście w życie art. 29 ust. 2a megaustawy oraz nowego Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Zmiany w zakresie sprawozdawczości zostały wprowadzone w błyskawicznym tempie, co jest przyczyną wielu problemów na tle praktycznego stosowania przepisów. Na sam proces legislacyjny odnoszący się do nowych przepisów branża nie była w stanie wpłynąć, pomimo usilnych i solidarnych prób. Konsekwencją tych zmian jest obecna sytuacja, która spotkała zobowiązane podmioty, a szczególnie operatorów. Zbyt krótki czas na przygotowanie danych do Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji może być przyczyną przekazania danych niepełnych albo nawet błędnych. To ogromny problem, bo niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych zagrożone jest karą pieniężną nakładaną przez Prezesa UKE na podstawie art. 209 ust. 11 pkt 1) ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Co więcej, w ostatnich tygodniach na jaw sukcesywnie wychodzą także problemy o charakterze technicznym związane z wypełnianiem obowiązku sprawozdawczości. Okazuje się bowiem, że system Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji nie został właściwie przygotowany, a zobowiązane podmioty nie są w stanie przekazać za jego pośrednictwem danych z inwentaryzacji sieci.

Rok 2023 w pierwszych tygodniach przyniósł ogromne zmiany w zakresie sprawozdawczości telekomunikacyjnej. Jak się jednak okazuje, niekoniecznie były to zmiany korzystne i to zarówno z perspektywy rynku telekomunikacyjnego, organów administracji publicznej, a także obywateli, którzy z Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji nie do końca skorzystają.

Źródła: