Jakub Borowiak

specjalista w dziedzinie: telekomunikacja

Student prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kilkukrotnie wyróżniony za wysokie wyniki w nauce, laureat stypendium Rektora UAM. Aktywny wolontariusz Fundacji Court Watch Polska wspierającej pozytywne zmiany w polskim sądownictwie.

Spektrum zainteresowań zawodowych skupia wokół prawa telekomunikacyjnego oraz prawa nowych technologii, prawa spółek handlowych, w szczególności w zakresie stosunków cywilnoprawnych między spółkami oraz procedur związanych z ich łączeniem, podziałem i przekształceniem.

Praktykę zawodową poświęca przede wszystkim obsłudze prawnej przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zajmuje się m.in. sprawami z zakresu uszkodzeń sieci światłowodowych oraz zezwoleń na umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w drogach publicznych. Ponadto bierze aktywny udział w postępowaniach likwidacyjnych oraz postępowaniach rejestrowych spółek i fundacji. Na co dzień poświęca się również analizie procesów legislacyjnych dotyczących projektów aktów prawnych zarówno krajowych, jak i unijnych, związanych z rynkiem telekomunikacyjnym i rynkiem mediów.

Języki: Angielski, podstawy języka hiszpańskiego

Hobby: Wielki fan piłki nożnej, wielbiciel pieszych wędrówek, zwiedzania i dobrego kina.