Kinga Pawłowska-Nojszewska

specjalista w dziedzinie: telekomunikacja

Radca prawny, specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, cyberbezpieczeństwa i Unii Europejskiej

Specjalistka w zakresie prawa cyberbezpieczeństwa. Była autorką
lub współautorką wielu stanowisk izb gospodarczych dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz dobrze zna charakterystykę postępowań kontrolnych w tym zakresie. Obsługuje klientów prowadzących działalność na rynku komunikacji satelitarnej oraz świadczących usługi IoT.

W czasie wieloletniej współpracy z Kancelarią Prawną Media wspierała przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz w sporach z tym organem. Dzięki pracy w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych zyskała szeroką wiedzę w zakresie procesu legislacyjnego, zarówno polskiego, jak i unijnego, a także postępowań w zakresie naruszeń prawa unijnego. 

Uczestniczy w pracach Komitetu Monitorującego FENG, Grupy roboczej ds. wdrażania 1. Priorytetu FENG oraz Grupy roboczej
ds. ewaluacji FENG.