Kinga Pawłowska-Nojszewska

specjalista w dziedzinie: telekomunikacja

Radca prawny, specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, nowych technologii i Unii Europejskiej.

W czasie wieloletniej współpracy z Kancelarią Prawną Media wspierała przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz w sporach z tym organem. Posiada szeroką wiedzę w zakresie procesu legislacyjnego, zarówno polskiego, jak i unijnego, a także postępowań w zakresie naruszeń prawa unijnego.

Uczestniczyła w pracach Prekomitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), a aktualnie regularnie bierze udział w posiedzeniach – Komitetu Monitorującego FENG, Grupy roboczej ds. wdrażania 1. Priorytetu FENG oraz Grupy roboczej ds. ewaluacji FENG.