Kinga Pawłowska-Nojszewska

specjalista w dziedzinie: telekomunikacja
Radca prawny, specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, nowych technologii i Unii Europejskiej.

W czasie wieloletniej współpracy z Kancelarią Prawną Media wspierała przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz w sporach z tym organem. W trakcie pracy w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej oraz byłym Departamencie Prawa UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zdobyła szeroką praktyczną wiedzę z zakresu procesu legislacyjnego, zarówno polskiego, jak i unijnego, a także postępowań w zakresie naruszeń prawa unijnego.

Aktualnie zaangażowana jest w prace nad projektem Prawa komunikacji elektronicznej, przede wszystkim w zakresie cyberbezpieczeństwa.