Maciej Jankowski

specjalista w dziedzinie: telekomunikacja

Telekomunikacja, dane osobowe, e-commerce. To trzy filary jego specjalizacji, w których pomaga przedsiębiorcom już od 10 lat.

Branżę telekomunikacyjną wspomaga głównie w zakresie umów abonenckich, regulacji stosunków międzyoperatorskich czy też inwestycji szerokopasmowych realizowanych z wykorzystaniem dofinansowania (POPC). Od 2020 r. aktywnie uczestniczy też
w konsultacjach nowego prawa telekomunikacyjnego – Prawa Komunikacji Elektronicznej.

W ramach prawa ochrony danych osobowych obsługuję przedsiębiorców z branży telco, e-commerce, medycznej
oraz nowatorskie projekty wykorzystujące algorytmy
do opracowywania prognoz o osobach. Ma za sobą wdrożenia, audyty, pełnienie funkcji IOD czy uczestnictwo w grupach roboczych Ministerstwa Cyfryzacji.

Szeroko rozumianemu e-commerce pomaga m.in. audytując strony internetowe i procesy zamówień, dbając o zgodność z prawem materiałów marketingowych, czy opracowując umowy i regulaminy.

Współpracuje lub współpracował m.in. z:
– jedną z największych polskich bileterii internetowych,
– podmiotami dostarczającymi platformy call-center oraz obsługującymi wysyłkę mailingu,
– dostawcami hostingu i domen,
– dostawcami usług medycznych,
– sklepami internetowymi,
– dostawcami treści (PPV, VOD).