dr Michał Krotoszyński

specjalista w dziedzinie: telekomunikacja


Współpracownik Kancelarii Prawnej Media, radca prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy zawodowej zajmuje się m.in. prawem telekomunikacyjnym, prawem ochrony zdrowia, prawem Unii Europejskiej i prawem konstytucyjnym. Prowadził z sukcesem liczne sprawy o udzielenie dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji, a także uczestniczył w tworzeniu strategii procesowej w wielu innych postępowaniach, w tym z zakresu obniżenia opłat za zajęcie pasa drogowego. Brał też udział – ze skutkiem w postaci realnych zmian prawnych – w pracach legislacyjnych z zakresu prawa telekomunikacyjnego i prawa ochrony zdrowia.

W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce sprawiedliwości tranzycyjnej, wykładni prawa i w prawie konstytucyjnym. Odbył staże naukowe na uniwersytetach w Toronto, Kapsztadzie i Syracuse (NY). Na Wydziale Prawa i Administracji UAM prowadzi zajęcia z prawoznawstwa i logiki. Jest członkiem Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR oraz sekretarzem „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”, jednego z najbardziej prestiżowych polskich czasopism naukowych. Ukończył kurs „General Course on Intellectual Property” organizowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization).

Prowadzi również własną kancelarię, specjalizującą się w prawie ochrony zdrowia. Posługuje się płynnie językiem angielskim. Lubi dobrą kuchnię, jogging, literaturę faktu i układanie klocków konstrukcyjnych.