dr Michał Krotoszyński

specjalista w dziedzinie: telekomunikacja

Współpracownik Kancelarii Prawnej Media, radca prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obszar zainteresowań zawodowych to m.in. prawo telekomunikacyjne, prawo ochrony zdrowia i prawo konstytucyjne. W ramach praktyki zawodowej prowadził z sukcesem liczne postępowania o udzielenie dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji, a także organizował szkolenia z tego zakresu dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Brał też udział – ze skutkiem w postaci realnych zmian prawnych – w pracach legislacyjnych z zakresu prawa telekomunikacyjnego i prawa ochrony zdrowia.

W pracy naukowej specjalizuje się w problematyce sprawiedliwości tranzycyjnej oraz teorii i filozofii prawa. Na Wydziale Prawa i Administracji UAM prowadzi zajęcia z prawoznawstwa, logiki i przedmiotu „Państwo prawa wobec problemu rozliczeń z przeszłością”. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR oraz sekretarzem czasopisma naukowego „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. W 2010 roku ukończył kurs „General Course on Intellectual Property” organizowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization).

Prowadzi również własną kancelarię, specjalizującą się w prawie ochrony zdrowia. Posługuje się płynnie językiem angielskim. Lubi dobrą kuchnię, jogging, literaturę faktu i gry komputerowe.