Tomasz Bukowski

specjalista w dziedzinie: telekomunikacja
Współpracownik Kancelarii Prawnej Media, ekspert ds. regulacji rynku telekomunikacyjnego, mediator sporów telekomunikacyjnych. Zajmuje się przepisami telekomunikacyjnymi, w tym Prawem telekomunikacyjnym, ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, a także współpracą z organami państwowymi odpowiedzialnymi za regulację rynku telekomunikacyjnego oraz za proces legislacyjny.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie: współpracy międzyoperatorskiej (m.in. usługi regulowane, nieregulowane, nadużycia telekomunikacyjne), sporów o dostęp do budynków na rzecz operatorów telekomunikacyjnych oraz postępowań wyjaśniających lub administracyjnych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zajmuje się również doradztwem biznesowym dla operatorów telekomunikacyjnych w kontekście ich działalności na rynku regulowanym (kwestie usługowe, techniczne, finansowe, prawne czy regulacyjne). Prowadzi także szkolenia dla uczestników rynku telekomunikacyjnego oraz uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie ich praw i obowiązków.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez pięć lat pracował w Departamencie Telekomunikacji Ministerstwa Infrastruktury (obecnie Cyfryzacji), gdzie zajmował się legislacją, rządowymi programami strategicznymi ds. telekomunikacji oraz współpracą z Komisją Europejską. Następnie przez trzy lata pracował w warszawskiej kancelarii prawnej zajmując się tematyką telekomunikacyjną, w tym inwestycjami telekomunikacyjnymi. Później przez 9 lat pracował w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, gdzie zajmował się regulacją rynków hurtowych, postępowaniami administracyjnymi w zakresie sporów międzyoperatorskich oraz o dostęp do budynków na rzecz operatorów telekomunikacyjnych, legislacją telekomunikacyjną, a także współpracą z Komisją Europejską i Europejskim Regulatorem Telekomunikacyjnym BEREC.

W 2018 roku został członkiem Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, której celem jest wypracowanie rozwiązań w zakresie szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa służących jak największej grupie użytkowników.