Tomasz Proć

specjalista w dziedzinie: ochrona danych osobowych,telekomunikacja

Pierwsze doświadczenie w sektorze telekomunikacyjnym zdobył pracując w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, w którym odpowiadał m.in. za regulację rynku hurtowego: pracował nad rozstrzyganiem sporów międzyoperatorskich, opracowywał oferty ramowe operatorów SMP. Brał także udział w zawarciu porozumienia w 2009 r. pomiędzy Prezesem UKE a ówczesnym największym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w Polsce. Następnie współpracował z czołowymi kancelariami zajmującymi się nowoczesnymi technologiami w Polsce. W latach 2020 – 2022 pracował w Ministerstwie Cyfryzacji / Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełniąc obowiązki Zastępcy Dyrektora, a następnie Dyrektora Departamentu Telekomunikacji. W tym czasie pracował m.in. nad opracowaniem projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej.

 

Od stycznia 2023 r. współpracownik Kancelarii Prawnej Media.