12 maja 2022

Dlaczego nie warto już czekać z wdrożeniem przepisów Prawa Komunikacji Elektronicznej (PKE)?

Maciej Jankowski, adwokat, Partner, Kancelaria Prawna Media

Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule artykułu nie jest oczywista. W końcu nie codziennie ktoś stara się nakłaniać nas do wdrażania przepisów, których jeszcze nie tyle nie uchwalono, ile nawet nie są procedowane w Sejmie. Tymczasem, w tym konkretnym wypadku znaleźć można liczne argumenty za tym, aby jednak zacząć już przygotowania pod PKE.

pobierz infografikę

Krótkie wprowadzenie – kiedy PKE w końcu wejdzie w życie?

Zgodnie z Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej (dalej EKŁE) nowe prawo telekomunikacyjnego powinno obowiązywać od 21 grudnia 2020 r. Większości państw Wspólnoty, w tym Polsce, nie udało się tego terminu dotrzymać, a ustawa do dziś nie została uchwalona. Prace rządowe zbliżają się jednak ku końcowi, a niedługo można spodziewać się procedowania nowych przepisów przez Sejm i Senat. Biorąc pod uwagę, że większość z nich ma zacząć obowiązywać po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy, przewidywanym terminem wejścia w życie nowych obowiązków będzie początek 2023 roku. Wydaje się zatem, że operatorzy mają wystarczająco dużo czasu na przygotowania. Czy jednak rzeczywiście tak jest?

Czasu tylko pozornie jest dużo, a zakres zmian jest ogromny.

Ani długi okres vacatio legis, ani przeciągające się prace nad projektem PKE nie powinny uśpić czujności przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zakres zmian jest niezwykle szeroki, a część z nich będzie wymagać głębokich zmian w procesach sprzedażowych, ofertach, czy systemach IT. Takich zmian nie da się zaprojektować, a tym bardziej wprowadzić „z dnia na dzień”. Do nowej rzeczywistości trzeba też przygotować personel. Specjalnie dlatego opracowaliśmy infografikę pokazującą jakie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa będą szczególnie silnie dotknięte wpływem nowych przepisów. Zachęcamy do zapoznania się z nią , gdyż daje dobry obraz wyzwania, z jakim przyjdzie się mierzyć telekomom w najbliższej przyszłości. Mając tak dużo do wdrożenia trzeba rozpocząć prace jak najwcześniej.

Mamy projekt ustawy, który w wielu aspektach nie będzie już się zmieniał

PKE jest implementacją dyrektywy unijnej. Powoduje to, że polski ustawodawca ma ograniczoną swobodę w kształtowaniu przepisów (w niektórych kwestiach – nawet wyłączoną). Projekt był również poddany bardzo szerokim konsultacjom publicznym i dyskusjom z przedstawicielami branży, które wskazują, że duża część rozwiązań jest już właściwie „zaklepana”.  Powyższe sprawia, że duża część obecnego projektu ustawy zostanie prawdopodobnie przyjęta w niezmienionym brzmieniu. Realizując takie zmiany już teraz, można zaoszczędzić na później część sił, jakie z pewnością będą potrzebne pod koniec roku na wdrożenie pozostałych przepisów.

Część zagadnień jest regulowana przepisami unijnymi, które już zostały uchwalone i nie ulegną zmianie.

Abonent, w celu ułatwienia porównywania ofert, przed podpisaniem umowy powinien otrzymać podsumowanie warunków umowy. Podsumowanie musi być zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Można pomyśleć, że wypełnienie wzoru nie powinno być jakimś wielkim problemem. Niestety, wdrożenie tego obowiązku w praktyce nie jest takie proste. Po pierwsze, nie zawsze wiadomo jakie informacje należy wpisać i jak szczegółowo. Po drugie, jeżeli nie chcemy takiego dokumentu za każdym razem wypełniać ręcznie, konieczne jest odpowiednie przygotowanie systemów IT. Trzeba tutaj podkreślić, że podsumowanie nie jest kolejnym regulaminem które wydrukujemy ze wzoru. Podsumowanie ma dotyczyć warunków konkretnej umowy. Jakiekolwiek niedociągnięcia i sprzeczności pomiędzy umową i podsumowaniem będą interpretowane na korzyść abonenta. 

Więcej o podsumowaniu warunków umowy przeczytasz tutaj.

Niektóre obowiązki wymagają nowych rozwiązań w IT – ich zaprojektowanie i wykonanie może trwać dłużej niż 6 m-cy vacatio legis

Nowe regulacje nałożone na telekomy będą skutkowały koniecznością wprowadzenia zmian w IT. Realia branży są jednak takie, że okres 6 m-cy vacatio legis wcale nie daje pewności terminowego wdrożenia. Stąd podjęcie pewnych prac wskazane jest już dziś. Szczególną uwagę zwrócilibyśmy na:

  • podsumowanie warunków umowy,
  • nową strukturę dokumentów abonenckich (przystosowanie systemów do zupełnie innej dokumentacji abonenckiej, niż obecna),
  • obowiązek dostarczenia narzędzia do monitorowania zużycia usług (udostępnienie w eBOK lub w aplikacji aktualnych danych o naliczonym zużyciu internetu lub telefonii oraz o poziomie wykorzystania pakietów minut lub danych).

Podsumowanie

Pomimo że ustawa PKE nie została jeszcze uchwalona, istnieje wiele powodów, aby nie zwlekać dłużej z rozpoczęciem wdrożenia nowych regulacji. Już dziś możliwe jest wyodrębnienie grupy zagadnień, nad którymi można rozpocząć pracę bez obaw o gruntowne zmiany na dalszych etapach prac legislacyjnych. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, gdzie będziemy systematycznie publikować dalsze informacje.