17 lutego 2022

Dynamiczny rozwój rynku IoT dla konsumentów

Jan Ewertowski- prawnik, Kancelaria Prawna Media

IoT (Internet of Things – Internet rzeczy) to technologia pozwalająca na połączenie przedmiotów codziennego użytku ze sobą nawzajem, a także z ich użytkownikami. Dzięki IoT urządzenia gospodarstwa domowego i RTV, a nawet całe pomieszczenia i domy stają się „inteligentne” i uzyskują nowe funkcje, np. zdalne sterowanie za pomocą telefonu, czy obsługa za pośrednictwem asystentów głosowych (takich jak Alexa czy Siri).

Obecnie, wraz ze wzrostem popularności technologii IoT, można zaobserwować także dynamiczny rozwój rynku produktów Internetu rzeczy dla konsumentów. Według prognoz, poziom łącznych przychodów z IoT dla konsumentów na całym świecie wzrośnie z 105,7 mld EUR w 2019 r. do około 404,6 mld EUR do 2030 r. Przychody z inteligentnych domów w Europie mają wzrosnąć w latach 2020–2025 ponad dwukrotnie, z ok. 17 mld EUR do ok. 38,1 mld EUR.

Urządzenia wykorzystujące IoT mają szansę ułatwić nasze życie i uczynić je bardziej wydajnym. Entuzjaści tej technologii wskazują także inne zalety, np. większą kontrolę zużycia energii przez „smart domy”, co pozytywnie wpłynie nie tylko na nasze portfele, ale także na środowisko.

Jednakże, tak duża zmiana technologiczna niesie nie tylko szanse, ale także ryzyko. Dlatego rynek IoT dla konsumentów staje się obecnie przedmiotem zainteresowania ustawodawców najbardziej zaawansowanych technologicznie państw świata. Pierwsze kroki w kierunku rozpoznania, a w przyszłości za pewne także regulacji, rynku IoT dla konsumentów wykonała także Komisja Europejska.

16 lipca 2020 r. Komisja rozpoczęła badanie sektorowe dotyczące IoT dla konsumentów w UE. Jego celem było lepsze zrozumienie sektora konsumenckiego Internetu rzeczy, jego konkurencyjnej rzeczywistości, pojawiających się trendów i potencjalnych problemów w dziedzinie konkurencji. 20 stycznia 2022 roku KE opublikowała sprawozdanie podsumowujące ww. badanie. Z jego treścią można zapoznać się tutaj.

W następnych wpisach przybliżymy inne zagadnienia związane z IoT dla konsumentów i sprawozdaniem Komisji.