21 września 2023

Kolejny krok na drodze do wdrożenia ESG

Kilka tygodni temu Komisja Europejska opublikowała finalną wersję Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS – European Sustainability Reporting Standards), osiągając tym samym kolejny, niewątpliwie najbardziej skomplikowany, kamień milowy w kierunku wdrożenia raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG).

Opublikowanie ESRS powinno stanowić sygnał alarmowy dla wszystkich tych firm, które nie interesowały się dotychczas tematyką ESG. Błąd ten może okazać się bardzo kosztowny. Raportowanie ESG (Environment, Social, Governance) bezpośrednio obejmie co prawda tylko duże jednostki (powyżej 250 pracowników) oraz MŚP notowane na rynkach regulowanych. Jednakże podmioty te będą zobowiązane do podawania szeregu bardzo szczegółowych informacji na temat całego swojego łańcucha wartości, a więc w szczególności wszystkich swoich dostawców i odbiorców. Tym samym raportowanie, niejako organicznie, obejmie zdecydowaną większość podmiotów działających w Unii Europejskiej oraz znaczną liczbę podmiotów spoza Unii.
Same standardy ESRS dzielą na cztery grupy. Dotyczą one odmiennych zagadnień, ale są ze sobą powiązane. Są to dwa standardy przekrojowe dotyczące ogólnych wymogów raportowania oraz ujawniania informacji (ESRS 1 i 2), standardy w zakresie ochrony środowiska dotyczące zmian klimatu, zanieczyszczenia, wody i zasobów morskich, różnorodności biologicznej i ekosystemów, a także wykorzystania zasobów oraz gospodarki w obiegu zamkniętym (ESRS E1-E5). Obowiązują również standardy w zakresie społecznym obejmujące własnych pracowników, pracowników w łańcuchu wartości, społeczności dotknięte działalnością raportującej jednostki oraz konsumentów i użytkowników końcowych (ESRS S1-S4), a także standard w zakresie praktyk biznesowych prowadzenia działalności gospodarczej (ESRS G1). ESRS zostały rozpisane na 281 stronach zawierających bardzo szczegółowy opis celu, związków z innymi standardami i, przede wszystkim, wymogów dotyczących ujawniania informacji.
Mając na uwadze drobiazgowość i wszechstronność standardów ESRS należy przychylić się opinii zapowiadających istną rewolucję w zakresie raportowania. Jak wspomniano, rewolucja ta obejmie bez mała cały rynek, dlatego warto jak najszybciej zapoznać się z wymogami raportowania zrównoważonego rozwoju, w tym ESRS. Pozwoli to w wymaganym czasie zdążyć z wdrożeniem rozwiązań umożliwiających zarówno samo raportowanie, jak również zmianę kierunku rozwoju biznesu na zgodny z wymogami ESG.