2 listopada 2023

Krajowy Punkt Kontaktowy dla programu DIGITAL EUROPE

Program DIGITAL EUROPE („Cyfrowa Europa”) to w praktyce aż 7,5 miliarda euro, które w latach 2021–2027 zostaną przeznaczone na wspieranie cyfrowej transformacji europejskiej gospodarki, przemysłu i społeczeństwa. Korzyści z programu mają być adresowane szeroko – do obywateli, przedsiębiorców, administracji publicznej. Od 2 października dodatkowym wsparciem dla beneficjentów programu jest Krajowy Punkt Kontaktowy, który będzie koordynowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Czym jest program DIGITAL EUROPE?
Program jest jedną ze składowych wieloletnich ram finansowych UE, której głównym priorytetem jest wspieraniu procesu cyfrowej transformacji Europy. Priorytet został doprecyzowany przez pięć szczególnych celów: obliczenia wielkiej skali (1), AI (2), cyberbezpieczeństwo i zaufanie (3), zaawansowane umiejętności cyfrowe (4), wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność (5). W gruncie rzeczy program „Cyfrowa Europa” ma stanowić uzupełnienie dla flagowych ram finansowania UE, takich jak Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) oraz Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), z którego pochodzą środki dla oczekującego KPO dla Polski.

Jak uzyskać dofinansowanie?
Koordynowaniem aplikacji zajmuje się Komisja Europejska. Nabory organizowane w ramach programu publikowane są na stronie: Funding & tenders (europa.eu). Wnioski można składać na dedykowanych formularzach elektronicznych w ramach wybranych naborów. W ramach zgłoszeń określa się m.in. zakres i cel finansowania oraz wysokość potrzebnego wsparcia. Ocena wniosków należy do zespołu niezależnych ekspertów, przedstawicieli Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji.

Krajowy Punkt Kontaktowy pomoże beneficjentom i wnioskodawcom
W założeniu Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony przez CPPC ma być głównym ośrodkiem wsparcia dla polskich beneficjentów programu DIGITAL EUROPE. CPPC pomoże również tym, którzy dopiero ubiegają się o wsparcie. Poza tym, Krajowy Punkt Kontaktowy udzieli odpowiedzi na pytania związane z udziałem w programie, pomoże z formalnościami, będzie informował o naborach i efektach wdrażania programu. Zasadniczo sztandarowym zadaniem Punktu zostanie ułatwienie zainteresowanym udziału w programie i otrzymania dofinansowania. Wszelkie usługi CPPC w tym zakresie będą oczywiście nieodpłatne.