10 listopada 2023

Mobilizacja w zakresie cyberbezpieczeństwa na Konferencji KIKE

Całkiem niedawno, bo na początku września br., długo procedowana nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa została wycofana z Sejmu. Telekomunikacyjne izby gospodarcze, w tym Polska Izba Komunikacji Elektronicznej i Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE) długo zabiegały o zmianę części najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań ujętych w tym projekcie. Wycofanie ww. projektu ustawy jest równoznaczne ze zniknięciem z obiegu ww. rozwiązań niekorzystnych z punktu widzenia telekomów.

Tymczasem już miesiąc później, na XXX Konferencji KIKE (16-18.10.2023 roku, w Łodzi), tematowi cyberbezpieczeństwa poświęcono aż cztery punkty agendy. Wszystkie miały służyć zwiększeniu świadomości MŚP w zakresie potrzeby przygotowania się do rosnących wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz, przede wszystkim, do zmian w zakresie kontroli ich spełniania.

Jednym z gości na Konferencji KIKE był Pan Marcin Wysocki, Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Przedmiotem rozmowy z Panem Dyrektorem było m.in. rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 2020 roku, zawierające katalog minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, które obowiązani są stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług. Pan Dyrektor zwrócił uwagę na ofertę bezpłatnych szkoleń organizowanych w ramach Partnerstwa dla Cyberbezpieczeństwa we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Wiele z tych szkoleń może być przydatnych dla przedsiębiorców, którzy mają wątpliwości w zakresie zapewniania bezpieczeństwa swoim systemom teleinformatycznym i swojej organizacji.

Warto odnotować, że w trakcie panelu dyskusyjnego dotyczącego wniosków płynących ze Strategii Cyberbezpieczeństwa RP Pan Marcin Wysocki dał się przekonać pozostałym uczestnikom panelu (Pan Karol Skupień – Prezes KIKE, Pan Tymoteusz Biłyk – Prezes Zarządu Korbank S.A., Pan Marcin Zemła – Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa, Projekt MdS sp. z o.o.; prowadząca panel: Kinga Pawłowska-Nojszewska), że istnieje przestrzeń do dyskusji nad rolą polskich MŚP w cyberbezpieczeństwie Polski oraz nad bardziej partnerskim podejściem do przedsiębiorców. Z pewnością będzie to przestrzeń do działania dla izb gospodarczych już w niedługiej przyszłości.