4 listopada 2022

Przed operatorami gorący koniec roku – SIDUSIS czeka

22 października 2022 roku weszła w życie nowelizacja megaustawy, która formalnie powołała do życia System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Termin udostępnienia SIDUSIS przedsiębiorcom telekomunikacyjnym został określony komunikatem Ministra Cyfryzacji. Zgodnie z jego treścią, SIDUSIS wystartuje już 1 grudnia 2022 roku. Od tego czasu przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mieli miesiąc na przekazanie do SIDUSIS pierwszego pakietu informacji o punktach adresowych, w których mają możliwość świadczenia stacjonarnego internetu szerokopasmowego za pomocą stacjonarnych lub ruchomych sieci telekomunikacyjnych.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Co ważne, sprawozdawczość wbrew pozorom, które niesie za sobą nazwa systemu nie dotyczy wyłącznie operatorów świadczących swoje usługi w sieciach stacjonarnych. Sprawozdawczość obejmie również operatorów mobilnych, jeżeli ich usługi świadczone są w określonym miejscu. Co istotne, obowiązki dotkną także operatorów świadczących wyłącznie usługi hurtowe. W świetle przepisów oni także powinni przekazywać informacje do SIDUSIS, ponieważ ustawa nie różnicuje hurtowej i detalicznej możliwości świadczenia usług.  

Oficjalnie wiadomo, że w najbliższych tygodniach KPRM ma skoncentrować swoje działania na wsparcie zobowiązanych podmiotów w przygotowaniu swoich organizacji do prawidłowego sprawozdawania. Jeszcze w listopadzie mają odbywać się szkolenia z funkcjonalności systemu. Sam system ma zostać również udostępniony operatorom do testów. Niemniej jednak, nawet pomimo tych działań zamieszanie wśród przedsiębiorców jest już teraz zauważalne. W szczególności, że niektóre przepisy megaustawy już budzą wątpliwości. Wciąż występuje chociażby problem z prawidłową interpretacją zasięgu faktycznego i teoretycznego sieci telekomunikacyjnej i tym samym ze sposobem raportowania możliwości świadczenia usług w określonych punktach adresowych.

Więcej – KPRM zdążył już dołożyć kolejny element do układanki SIDUSIS. 31 października br. na stronie BIP Ministra Cyfryzacji opublikowano standardy technologiczne dla SIDUSIS. To właśnie one precyzują, jakie informacje mają być przekazywane przez zobowiązane podmioty, w jaki sposób i w jakim formacie. Dokument może być przydatny chociażby do przygotowania dedykowanych API. Publikacja standardów technologicznych została przewidziana w art. 29o, wprowadzonym do ustawy w drodze nowelizacji. KPRM wywiązał się w ten sposób ze swojego obowiązku, udostępniając dokument zaledwie kilka dni po publikacji komunikatu o terminie wdrożenia SIDUSIS.