25 października 2022

SIDUSIS – nowa sprawozdawczość wchodzi w życie

Ustawa powołująca do życia System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego weszła w życie z dniem 22 października 2022 roku (z istotnymi wyjątkami). Zmiany niosą za sobą nowe obowiązki dla przedsiębiorców, związane z nową sprawozdawczością w telekomunikacji. Pomimo tego, że nowe przepisy są już rzeczywistością, nie wszyscy przedsiębiorcy zdążyli w ogóle się jeszcze z nimi zapoznać. To wynik błyskawicznych prac legislacyjnych, które oficjalnie były prowadzone przez niespełna 3 miesiące.

Uzasadnienie ustawy wskazuje, że dotychczas w polskim porządku prawnym brakowało bazy danych, która prezentowałaby w odpowiedni i kompletny sposób informacje o punktach adresowych, które znajdują się w zasięgu sieci szerokopasmowych. Wskazywano w szczególności, że obywatele nie wiedzieli, z jakich usług mogą korzystać. Zdaniem projektodawców, nowelizacja megaustawy i wprowadzenie SIDUSIS jest elementem reformy w ramach realizacji Komponentu C1.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie rozwoju infrastruktury sieciowej. Ustawa wdraża również niektóre rozwiązania wywodzące się z unijnego Connectivity Toolbox[1].

SIDUSIS będzie obejmował szereg nowych informacji, m.in. dane o planach inwestycyjnych przedsiębiorców oraz o dostępności i specyfikacji usług świadczonych w określonych lokalizacjach. Początkowo problemem dla zobowiązanych podmiotów będzie zapewne nowy schemat przekazywania informacji do SIDUSIS. Dane będą musiały być bowiem aktualizowane stosunkowo często. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy ze swoimi usługami docierają do mniej niż 50 tys. punktów adresowych sprawozdawczość będzie odbywała się raz w miesiącu, natomiast w przypadku pozostałych przedsiębiorców, którzy ze swoimi usługami docierają do więcej niż 50 tys. punktów adresowych raz w tygodniu – w każdy piątek, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy w najbliższy dzień roboczy.  

Jak wspomniano, większość nowych przepisów weszła już w życie. W okresie przejściowym pozostają regulacje odnoszące się do raportowania o planach inwestycyjnych ze środków publicznych lub prywatnych w określonych punktach adresowych. Te przepisy wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2023 roku. Niemniej jednak, do tej pory nie wiadomo, kiedy udostępniony zostanie sam SIDUSIS. Informacje przekazywane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wskazują, że system od strony technicznej jest już gotowy. Został przygotowany przez Instytut Łączności i ma zostać udostępniony jeszcze przed opublikowaniem konkursów na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 (FERC). Oficjalnie jednak zastosowano niestandardową technikę wdrożenia systemu w życie. SIDUSIS zostanie bowiem ogłoszony w drodze komunikatu ministra właściwego do spraw informatyzacji, określającego termin wdrożenia systemu, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed dniem wdrożenia sytemu. Komunikat zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw. W praktyce oznacza to, że rozpoczęcie nowej sprawozdawczości uzależnione jest wprawdzie nie tylko od wejścia w życie przepisów ustawy, ale przede wszystkim od wdrożenia SIDUSIS. Przedsiębiorcy powinni zatem uważnie wyczekiwać pojawienia się komunikatu ministra w Dzienniku Ustaw. Od momentu publikacji będą bowiem mieli jedynie 30 dni na przygotowanie się do rzeczywistego wypełniana nowych obowiązków i rozpoczęcie raportowania na podstawie nowych przepisów.

 

[1] Zestaw narzędzi w zakresie łączności wynikający z prac podjętych przez Komisję Europejską w związku z zaleceniem Komisji z 18 września 2020 r. w sprawie wspólnego unijnego zestawu narzędzi redukujących koszty inwestycji w sieci o bardzo dużej przepustowości, zapewniających terminowe i proinwestycyjne udostępnienie częstotliwości radiowych dla sieci 5G oraz wspierających rozwój łączności jako narzędzia ekonomicznej odbudowy Unii po kryzysie COVID-19 (C(2020) 6270 final, tzw. connectivity toolbox)