27 marca 2024

Więcej częstotliwości dla łączności mobilnej i satelitarnej: ustalenia WRC-23

Pod koniec 2023 roku w Dubaju odbyła się Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (WRC-23), która organizowana jest przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Jest to wydarzenie, które odbywa się co trzy do czterech lat w celu przeglądu i wprowadzenia ewentualnych zmian do Regulaminu Telekomunikacyjnego. Regulamin ten to traktat, który pozwala na koordynację gospodarowania częstotliwościami i zasobami orbitalnymi na poziomie międzynarodowym.

Na WRC-23 zatwierdzono 43 nowe rezolucje, zrewidowano 56 istniejących oraz uchylono 33 istniejące. Na które z tych zmian warto zwrócić szczególną uwagę?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że pasmo 6 GHz (6,425-7,125 GHz) zostało przeznaczone dla usług mobilnych we wszystkich regionach ITU. Warunki techniczne dla wykorzystania tego pasma zostały globalnie zharmonizowane, co ułatwi rozwój usług mobilnych, w szczególności 5G, na całym świecie. Zakończono również harmonizację pasma 3,5 GHz (3,3-3,8 GHz) w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (tj. w regionie określanym zbiorczo jako EMEA) oraz w Ameryce Północnej i Południowej. W regionie EMEA otwarto, ponadto, dyskusję nad współdzieleniem pasma 470-694 MHz pomiędzy usługami rozsiewczymi (broadcasting) a mobilnymi.

Pasma 2 GHz i 2.6 GHz zostały przeznaczone dla stacji platformowych na dużych wysokościach funkcjonujących jako stacje bazowe dla łączności mobilnej (HIBS). Ma to pozwolić na zapewnienie mobilnej łączności szerokopasmowej przy ograniczonym wykorzystaniu infrastruktury oraz tych samych urządzeń, jak w przypadku klasycznych mobilnych stacji bazowych. Efektem tego działania ma być zmniejszenie przepaści cyfrowej na obszarach najbardziej oddalonych oraz utrzymanie łączności w sytuacjach kryzysowych.

Rozpoczęto prace nad poszerzeniem zakresu częstotliwości do wykorzystania przez ziemskie stacje w ruchu, wykorzystywane do świadczenia usług satelitarnych użytkownikom stacjonarnym (ESIM). Częstotliwości te będą mogły być wykorzystywane na potrzeby świadczenia szerokopasmowego dostępu do Internetu na pokładach samolotów, statków, pociągów, czy też innych pojazdów. Ma to pomóc w rozpowszechnieniu globalnej łączności satelitarnej w tego typu środkach transportu, które są szczególnie narażone na utratę łączności bezprzewodowej.

Warto wspomnieć o wydaniu 41 zezwoleń na pozyskanie nowych zasobów orbitalnych do transmisji satelitarnej, na poziomie krajowym. Jest to decyzja, która ma na celu umożliwienie krajom wdrażania subregionalnych systemów satelitarnych.

Zatwierdzono również decyzję dotyczącą uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) jako faktycznego standardu czasu do 2035 r. Jak donosi polski Instytut Łączności, istotny wkład negocjacje w sprawie tej decyzji miała polska delegacja na WRC-23.

W celu przygotowań do następnego WRC zarządzono rozpoczęcie prac badawczych nad szeregiem kolejnych zagadnień. Należą do nich między innymi kwestie:

  • przydziałów dla usług satelitarnej łączności ruchomej na potrzeby bezpośredniej łączności między stacjami kosmicznymi a urządzeniami mobilnymi użytkowników w celu uzupełnienia zasięgu naziemnej sieci komórkowej;
  • przydziałów częstotliwości i działań regulacyjnych na rzecz przyszłego rozwoju niegeostacjonarnych ruchomych systemów satelitarnych o niskiej przepływności danych (małych satelitów);
  • dalszych środków technicznych i regulacyjnych dla stacjonarnych systemów satelitarnych z uwzględnieniem potrzeb krajów rozwijających się;
  • przydziałów usług badań kosmicznych dla przyszłego rozwoju komunikacji na powierzchni Księżyca oraz między orbitą księżycową a powierzchnią Księżyca.