12 września 2022

Czas na rekonesans w obszarach KPO

Niestety nie wiemy jeszcze jak będą ostatecznie wyglądać zasady przyznawania środków z KPO i FERC. Nie ma nawet pewności, że Polska w ogóle otrzyma środki z funduszy unijnych. Tym niemniej, w związku z trwającymi konsultacjami założeń nowych naborów, dysponujemy już przydatną dawką informacji. Dzięki niej można wstępnie ocenić jakimi obszarami i punktami adresowymi należy się zainteresować. Warto to zrobić, bo środki jakie można otrzymać są ogromne.

Wiemy już mniej więcej jak będzie wyglądał nabór do konkursów. W ramach programów dofinansowań powstaną dwa rodzaje list. Pierwsza z nich dotyczyć będzie konkretnych obszarów. Druga lista będzie krajowa, dotyczyć będzie wszystkich zgłoszonych ofert. Beneficjentami zostaną tylko ci operatorzy, którzy uplasują się na szczycie list lokalnych i jednocześnie uplasowali się na dostatecznie wysokim miejscu na liście krajowej. Lista obszarów i zarazem ofert, które wygrają ograniczona zostanie przez ogólną pulę dostępnych środków.

Powyższe niesie za sobą istotne konsekwencje. Aby dostać dofinansowanie nie wystarczy przygotowanie najlepszej oferty dla konkretnego obszaru. Oferta musi uzyskać na tyle wysoką punktację, aby wyprzedziła oferty z innych obszarów. Punkty będzie można natomiast uzyskać konkurując w dwóch aspektach.

  • Po pierwsze, oferty zgłaszane przez przedsiębiorców będą oceniane pod kątem zaproponowanej stawki za podłączenie jednego punktu adresowego. Centrum Projektów Polska Cyfrowa określi stawkę bazową dla danego obszaru. Operator uzyska tym więcej punktów, im bardziej obniży tę stawkę w swojej ofercie. Tutaj warto wspomnieć, że stawka bazowa będzie podstawą do obliczenia stawek za poszczególne punkty adresowe. Stawka za każdy punkt będzie iloczynem stawki bazowej i współczynnika przypisanego do danego punktu, określonego z uwzględnieniem trudności inwestycyjnych jego podłączenia. Wagę określi odgórnie CPPC, korzystając z modelu opracowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
  • Drugim elementem oferty, po proponowanej stawce za objęcie jednego punktu adresowego, są tzw. inwestycje własne, realizowane bez dofinansowania. Lista punktów adresowych do podłączenia za pieniądze z dofinansowania będzie określona w sposób „sztywny”, a podłączenie każdego punktu będzie obowiązkowe. Punktów tych nie będzie można zmieniać w trakcie prowadzenia inwestycji, chyba że zajdą szczególne okoliczności określone w programie. Natomiast operator będzie mógł zaoferować podłączenie punktów z dodatkowej listy za wskazaną przez siebie kwotę. To drugie, dobrowolne zobowiązanie określa się właśnie mianem inwestycji własnych. Punkty adresowe w ramach inwestycji własnych nie będą ustalone sztywno. Najważniejsze będzie objęcie zasięgiem punktów adresowych, których stawki jednostkowe sumują się do zadeklarowanej wartości. Ich wartość będzie określana tak jak wskazano w punkcie pierwszym.

 

Wielkość inwestycji własnych może przesądzać o końcowym uzyskaniu dofinansowania. W sytuacji bowiem, w której operatorzy nie będą znacząco konkurować wysokością stawki bazowej, kluczowe znaczenie będzie miała ilość inwestycji własnych. Na liście krajowej porównywane będą oferty dla różnych obszarów. Obszary z bardziej opłacalnymi punktami do objęcia inwestycją własną np. duże skupiska szarych punktów, miejscowości sąsiadujące z większymi miastami, obszary gęściej zaludnione lub posiadające infrastrukturę szkieletową mogą dawać znacząco większe szanse na końcowy sukces. W takich obszarach operatorzy będą mogli zadeklarować więcej inwestycji własnych, a co za tym idzie uzyskać więcej punktów za ofertę niż w przypadku obszarów, gdzie punkty zakwalifikowane do inwestycji własnych będą mniej atrakcyjne. 

O powyższym mechanizmie muszą pamiętać też operatorzy, pragnący składać wnioski w obszarach, w których nie będzie dużej konkurencji. Nawet przeświadczenie, że nikt inny nie zainteresuje się danym obszarem, nie zwalnia z konieczności śrubowania swojej oferty. Cóż bowiem z tego, że będziemy mieli jedyną ofertę w obszarze, skoro wyląduje ona na dole listy krajowej.

Zasady przyznawania dofinansowań w nowej perspektywie finansowej wymagają istotnej zmiany taktyki ofertowej w porównaniu do konkursów POPC. Operatorzy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie muszą już dzisiaj zająć się poszukiwaniem obszarów, które dają perspektywę złożenia jak najlepiej punktowanej oferty, która pokona nie tylko lokalną, ale też krajową konkurencję.