14 maja 2024

Definicja budowli w Prawie Podatkowym

Już niemal rok temu Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją pojęcia „budowli” w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (wyrok z dnia 4 lipca 2023 r. sygn. SK 14/21). Wejście w życie wyroku zostało odroczone o 18 miesięcy.

Obecnie Ministerstwo Finansów pracuje nad nową definicją „budowli” na potrzeby opłat i podatków lokalnych. W korespondencji pomiędzy MF a Rzecznikiem Praw Obywatelskich możemy wyczytać, że MF rozważa ustalenie zamkniętego katalogu obiektów będących budowlami i podlegających opodatkowaniu. Wejście w życie nowych przepisów jest planowane jeszcze w 2024 roku.

Dlaczego to zagadnienie jest ważne dla branży telekomunikacyjnej? Co to oznacza dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych? Szereg elementów sieci telekomunikacyjnej jest traktowane jako „budowla” (np. kanalizacja kablowa, kontener telekomunikacyjny itp.). Jednocześnie, dotychczasowa definicja budowli prowadziła do szeregu sporów przedsiębiorców telekomunikacyjnych z organami podatkowymi w przedmiocie kwalifikacji poszczególnych elementów sieci jako budowli a w konsekwencji w przedmiocie należnego podatku. Pamiętajmy, że branża telekomunikacyjna płaci rocznie ponad ćwierć miliarda złotych podatku od budowli! To dziesięć razy więcej niż ponoszona przez branżę opłata telekomunikacyjna(!). Zmiana przepisów, jeżeli uwzględni wsparcie w dalszym rozwoju infrastruktury cyfrowej w Polsce, może korzystnie wpłynąć na obciążenia sektora.

Warto z jednej strony obserwować prace Ministerstwa Finansów, zaś z drugiej już teraz zastanowić się, które elementy własnej sieci telekomunikacyjnej powinny być wyłączone z definicji budowli – tak aby nowa definicja budowli opracowana na potrzeby podatkowe nie doprowadziła do podniesienia ponoszonych ciężarów publicznych.

Z kolei już po uchwaleniu ustawy warto zrobić kompleksowy audyt w zakresie płaconego podatku od nieruchomości i dokonanie prawidłowego ustalenia należnego podatku. Audyt taki zweryfikuje, czy dotychczas płacony podatek uwzględnia najnowsze zmiany oraz wytyczne, jak również w jaki sposób prawidłowo naliczać podatek w przyszłości.