12 października 2023

Wymogi ESRS w zakresie ochrony środowiska dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Jak wspominaliśmy kilka tygodni temu w artykule „Kolejny krok na drodze do wdrożenia ESG”, Komisja Europejska przedstawiła ostateczną wersję Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS – European Sustainability Reporting Standards). Przedsiębiorcy z każdej branży powinni zadać sobie pytanie o obszary raportowania, które będą odnosiły się do nich i profilu ich działalności gospodarczej. Nie inaczej jest w przypadku przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Podstawowym zagadnieniem związanym z ESG, na którym skupia się rynek, jest przeciwdziałanie zmianom klimatu. W tym obszarze branża telekomunikacyjna powinna koncentrować się przede wszystkim na działaniach dwojakiego rodzaju: nabywaniu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz inwestowaniu w infrastrukturę telekomunikacyjną o zwiększonej efektywności energetycznej (np. technologii PON – Passive Optical Network).

Działania tego typu niewątpliwie pozostają w zgodzie z celami standardów ESRS-E1-5 oraz założeniami porozumienia paryskiego, polegającymi na ograniczeniu wzrostu średniej temperatury na świecie do 1,5°C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej, do których standardy ESRS wielokrotnie się odwołują. Działania służące powyższym celom powinny zostać ujęte w strategii zwanej planem transformacji na potrzeby łagodzenia zmian klimatu, której celem jest ujawnienie informacji na temat działań łagodzących. Prowadzone są w celu zapewnienia, że strategia i model biznesowy uwzględniają przejście na zrównoważoną gospodarkę oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Co istotne, część z uwzględnianych w planie transformacji zagadnień będzie odnosiła się również do łańcucha wartości przedsiębiorstwa na wyższym i niższym szczeblu. Wymóg ten spowoduje, że cele poszczególnych przedsiębiorców w obszarze zrównoważonego rozwoju będą promieniowały na całą branżę Będzie to chociażby widoczne poprzez preferowanie przez największych graczy kontrahentów realizujących założenia zielonej transformacji na podobnym poziomie do ich własnego, co pozwoli odpowiednio zaraportować realizację planu transformacji w oparciu o ESRS.

Podczas październikowej Konferencji PIKE, Tomasz Proć, partner naszej Kancelarii, miał okazję przeprowadzić rozmowę z Jackiem Oko, Prezesem UKE. Tematem była Cyfrowa Dekada, w ramach której poruszona została m.in. kwestia wpływu zmian klimatu oraz ESG na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej. Prezes podkreślił, że istotne jest szukanie rozwiązań bardziej efektywnych energetycznie z punktu widzenia emisji jej zużycia. Oznacza to szerokie spojrzenie i wybranie scenariusza, w którym efektywność energetyczna jednego bita będzie wzrastać, dzięki czemu nastąpi zmniejszenie śladu węglowego. Korzystnie wpływa także kontraktowanie zielonej energii do całej ścieżki produkcji – od początku, do końca.

Prezes Jacek Oko tak podsumował rozmowę:
„Może jednak właśnie w zakresie energii jest to doskonałe miejsce, żebyśmy przełamali przekleństwo kraju średniej wielkości i wykorzystali, że jest to na tyle duży kraj, żeby można było wprowadzić ciekawe techniki energetyczne, a jednocześnie na tyle mały, że mogą one nawet czasami być w formie eksperymentu”.