29 maja 2023

Zmiany w SIDUSIS

Przedsiębiorcom telekomunikacyjnym przypominamy, że od 1 czerwca br. wchodzi w życie zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w zakresie raportowania do Ministra Cyfryzacji w Systemie Informacyjnym o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) planów inwestycyjnych w zakresie stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, z własnych środków. Niewykonanie tego obowiązku jest zagrożone karą finansową.

 

https://internet.gov.pl/

 

Raportowanie do SIDUSIS obejmuje plany inwestycyjne dotyczące nowych punktów adresowych w okresie najbliższych 3 lat. Pierwsze zaraportowanie ma zostać wykonane do 10 czerwca br. wg stanu na 31 maja. Następnie dane te mają być aktualizowane w SIDUSIS co miesiąc (na analogicznej zasadzie do 10 dnia miesiąca na stan końca miesiąca poprzedniego). Podmioty, które nie dokonały w danym miesiącu zmian w planach inwestycyjnych, składają do 10 dnia miesiąca oświadczenie o aktualności danych.

 

Podmioty, które w ogóle nie planują w najbliższej przyszłości inwestycji, składają oświadczenie o nieplanowaniu inwestycji, ważne do czasu jego cofnięcia przez ten podmiot.”