European Media Freedom Act

European Media Freedom Act

25 października 2023 European Media Freedom Act We wtorek 3 października 2023 roku Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie europejskiego aktu o wolności mediów. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne ramy dla usług...
Kolejny krok na drodze do wdrożenia ESG

Kolejny krok na drodze do wdrożenia ESG

21 września 2023 Kolejny krok na drodze do wdrożenia ESG Kilka tygodni temu Komisja Europejska opublikowała finalną wersję Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS – European Sustainability Reporting Standards), osiągając tym samym kolejny, niewątpliwie...
O prezydencji polskiej w Radzie UE

O prezydencji polskiej w Radzie UE

19 września 2023 O prezydencji polskiej w Radzie UE O ile nie będziemy świadkami politycznego trzęsienia ziemi (np. z powodu działań Węgier), to 1 stycznia 2025 roku Polska obejmie prezydencję w Radzie UE. Powszechną wiedzą jest, że będzie ją pełnić przez pół roku....